به کنگره چهارم حزب مردم بلوچستان

به کنگره چهارم حزب مردم بلوچستان

حزب تضامن دمکرایتک اهواز برگزاری موفقیت امیز کنگره چهارم حزب مردم بلوچستان را به اعضاء و کادر رهبری حزب و مردم بلوچ تبریک عرض می کند وحمایت کامل از تمام مبارزات این حزب را اعلام می نماید، وافتخار می کند که در کنار شما و مردم غیور بلوچ در یک سنگر مبارزه علیه ظلم و ستم دیکتاتوری نظام ایران شانه به شانه ایستاده است.

حزب ما و مردم عرب اهواز به طور کامل واقف هستند، که تبعیض و سرکوب مردم بلوچ و مبارزین واقعی ان بلاد، بطور سیستماتیک از سوی رژیم تهران اعمال می شود، زیرا که مردم عرب اهواز بخوبی با این شیوه سرکوب روبرو هستند و همین امر باعث فشردگی و انسجام مبارزه ما بر علیه کلیت رژیم تبعیض و ظلم در ایران گردیده است.

حزب تضامن دمکرایتک اهواز بر این اعتقاد است که تضامن و تعامل و وحدت سیاسی ما و دیگر ملیتهای تحت ستم ایران با دیگر نیروهای ضد تبعیض و دمکرایتک در ایران، ضامن پیروزی ما بر حکومت جهل و سیاهی خواهد شد، از این رو مشترکا باید با سایه های یاس و نامیدی مبارزه کرد و همگام با یگدیگر و دیگر ملیتهای ایران، صفوف خود را فشرده تر کنیم.

بار دیگر از فرصت استفاده کرده و برگزاری موفقیت امیز کنگره چهارم را به اعضاء و هواداران حزب مردم بلوچستان تبریکمیگوئیم.

حزب تضامن دمکراتیک اهواز

۳ سبتامبر ۲۰۱۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا