به یاد هفتمین سال پرپر شدن گُل زندگی زنده یاد یعقوب مهرنهاد / ح د سدیچ

یعقوب مهرنهاد مُبلغ مبارزه مسالمت آمیز در چارچوب قانون اساسی ج ا، در استان سیستان و بلوچستان بود، با هرگونه مبارزه خشونت آمیز مخالفت جدی میکرد، قلم سلاح او، حق و حقخواهی آرمان انسانی و صلح طلبی و تلاش در مسیر همزیستی ملیتهای ایران “جهان بینی” او بود.

بیش از سه دهه است که هر سال از آسمان سیستان و بلوچستان دهها ستاره درخشان توسط عُمال دولتی “نظام تاریک اندیشان و سیه دلان” استبداد ولایت فقیهی ایران، با سناریوسازی های مختلف، به جهان خاموشی سپرده (اعدام) میشوند.

اما با وجود این “ستاره کُشتن ها” توسط “کوتاه نظران” در پوشش دینی و مذهبی و سیاسی، آسمان دیار فرزندان “یعقوب” ها از .لیث تا مهرنهاد از همّل و کنبر تا دادشاه و… همچنان غرق ستاره است.

یکی از این ستارگان درخشان آسمان بلوچستان زنده یاد یعقوب مهرنهاد بود، وی برای ارتقاءَ بخشیدن به سطح آموزشی و فرهنگی و به هدف جستجو و پیداکردن مسیری ملّی و متحد و با امید برای فراهم ساختن زمینه ای که رفع فقر و محرومیت های اقتصادی و فرهنگی و تبعیض های سیاسی مردم محروم بلوچستان را به ارمغان بیاورد.

 

 

در سال 1381 خورشیدی با کمک و همراهی دوستان دانشگاهی و فعالین فرهنگی بومی، با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان کشور، با تاسیس یک سازمان غیردولتی مدنی بنام “انجمن جوانان صدای عدالت” پا به صحنه فعالیت های سیاسی و اجتماعی نهاد.

 

ادامه مطلب را در آدرس سایت اینترنتی ذکر شده ذیل مرور نمائید

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا