بيانيه حزب مردم بلوچستان در محکوميت برنامه تروريستی و تبهکارانه بمب گزاری جمهوری اسلامی در مقرّ مرکز ی حزب کو مه له کوردستان ايران

حزب مردم بلوچستان ضمن محکوميت اين اقدام تروريستی بمب گزاری و تبهکارانه جمهوری اسلامی در مقر مرکزی حزب کومه له کوردستان ايران، پشتيبانی خود را از مبارزات ملت کورد و فرزندان مبارز اين ملت برای دستيابی به حاکميت ملی خويش در کوردستان ايران اعلام داشته و هوشياری دلاورمردان حزب کومه له کوردستان را در پيشگيری اين فاجعه انسانی تبريک ميگويد۔

 

 

بيانيه حزب مردم بلوچستان در محکوميت برنامه تروريستی و تبهکارانه

 

بمب گزاری جمهوری اسلامی در مقرّ مرکز ی حزب کو مه له کوردستان ايران

 

شنبه 7 اوگوست 2015 نيروهای پيشمرگه حزب کومه له کردستان ايران هوشيارانه موفق به کشف بمب های کاشته شده بسيار قوی يي در مقر مرکزی اين حزب واقع در اطراف شهر سليمانيه اقليم کردستان گشتند که سپس با همکاری نيروهای امنيتی اقليم کردستان خنثی و بدينطريق از فاجعه قطعی قتل عام و بدون تبعيض کودکان، زنان و مردان مقيم آن مقر پيشگيری بعمل آمد۔

از کمّ وکيف اين بمب گزاری و در صورت عملی شدن، عمق اين فاجعه در رسانه های عمومی بسيار گفته شده است۔ نکته قابل توجه تشابه وهمانندی اين ماجرا با فاجعه انسانی قتل عام زندانيان سياسی در تابستان سال 1367 درست چند هفته پس از نوشيدن جام زهرقطعنامه 598 شورای امنيت سازمان ملل برای توقف جنگ 8 ساله ايران و عراق توسط خمينی است. زيرا که اين بار نيز در تابستان 1394 درست چند هفته پس از سر کشيدن جام زهر قطعنامه شماره 2231 شورای امنيت سازمان ملل برای توقف دستيابی به بمب هسته ای و بلندپروازی های جمهوری اسلامی ايران توسط خامنه ای، پروژه قتل عام زنان و کودکان و مردان کُرد طراحی شده است۔

موضوع تشديد سرکوب ها از قبل هم قابل پيش بينی بود که جمهوری اسلامی ايران به مانند گذشته جهت جبران شکست طرح های بلند پروازانه تنش آفرين خارجی و برباد دهنده هستی مردم ايران، با رويکردی قهرآميز بر مردم و مبارزان آزادی خواه داخلی توجه مردم داخل و جهان را به خود مشغول خواهد کرد۔

اين عمل رذيلانه و بدور از انسانی جمهوری اسلامی ايران هشداری است بسيار آشکار و علنی برای آنان که فريب مکّاری های ملايان را خورده و به اين باور رسيده اند که سياستهای رژيم حاکم با پذيرش توقف برنامه های اتمی اش تغيير کرده و رويکردی تعاملگرا با جهان خارج خواهد داشت و رونق اقتصادی حاصل از داد و ستد و گشايش روابط با اروپا و آمريکا در بهبود وضعيت اقتصادی و اجتماعی و وضعيت حقوق بشر در داخل مؤثر خواهد بود۔

اما مردمان ايران وجهان از بدو آغاز گفتگوهای اتمی دولت آقای روحانی با قدرت های جهانی ، شاهد تشديد نقض حقوق بشر و افزايش چشمگير آمار اعداميان بويژه در ميان مليت های تحت ستم نسبت به سالهای پيش و افزايش دخالت در امور کشورهای همسايه و نتيجتا تشديد نا امنی در منطقه بوده اند۔

ادامه حيات نظام جمهوری اسلامی با آشوب و ناامنی در منطقه و با سرکوب و کشتار و غارت ثروت مردمان ايران گره خورده است و در طول حيات بيش از سه دهه خونين خود اين را به مردم جهان و ايران به اثبات رسانده است که اصلاح پذير نيست و تنها چاره نجات مردم ايران کثيرالمله ، برکناری اين رژيم و جايگزين نمودن آن با نظامی دموکراتيک ،سکولارو فدرال ميباشد۔

حزب مردم بلوچستان ضمن محکوميت اين اقدام تروريستی بمب گزاری و تبهکارانه جمهوری اسلامی در مقر مرکزی حزب کومه له کوردستان ايران، پشتيبانی خود را از مبارزات ملت کورد و فرزندان مبارز اين ملت برای دستيابی به حاکميت ملی خويش در کوردستان ايران اعلام داشته و هوشياری دلاورمردان حزب کومه له کوردستان را در پيشگيری اين فاجعه انسانی تبريک ميگويد۔

شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا