تقلب سیستماتیک در حوزه انتخابیه زاهدان /ایرج افغانی

براستی واژهٔ انتخابات درایران هیچ معنا و مفهومی نداشته و ندارد و این امریست که بر هیچ انسانی پوشیده نیست وهمه بر این مسئله کاملأ آگاهند، که جریان حاکمیت از رد صلاحیت گستردهٔ افراد دلسوز گرفته تا تقلب پنهان وآشکار در شمارش آراء سعی بر اعلام پیروزی کاندیداهای کاملأ وابسته به خویش را داشته و این خود یکی از سیاستهای محوری جمهوری اسلامی بوده وهیچ تغییری هم در آن احساس نمیشود، چنانچه در انتخابات هشتادوهشت بطور آشکار شاهد این جریان بودیم.

اما چون سعی بر آنست به نمایش انتخابات حوزهٔ زاهدان بپردازیم لازم بذکر است، که در تمامی حوزه های انتخابیه بلوچستان رد صلاحیت و تقلب در شمارش آراء همیشه در دستور کار نهادهای اجرایی بوده واما در حوزهٔ انتخابیهٔ زاهدان که مرکز استان بشمار می آید و داری جمعیت بالاییست وهم به لحاظ سیاسی اجتماعی و استراتژیک و سایر موارد در رتبه بمراتب بالاتری قرار دارد.و طبعاً بیش از یک نماینده را میطلبد.

از اینرو جریان حاکمیت حساسیت بمراتب بیشتری دراین حوزهٔ انتخابیه بخرج داده و میدهد وعلاوه برتقلبات گستردهٔ پنهان و آشکاری که بوسیله جناح افراطی حاکمیت رخ داده و با توجه به اینکه اکثریت بالای جمعیت را مردم اهلسنت بلوچ تشکیل میدهند همیشه رقم آراء نماینده شیعه وغیر بلوچ بیشتر اعلام شده.

و دو نکتهٔ مهمی که باید به آنها پرداخته شود، اول اینکه جریانهای افراطی قدرت که وابسته به نماینده ولی فقیه میباشند سالها پیش با فشار به مولوی عبدالحمید ومسجد مکی تحمیل یک نماینده شیعه غیربلوچ را برای همهٔ دوره ها به آنها قبولاندند.

و اما نکته دوم اینکه بخشهای میرجاوه و نصرت آباد و کورین که داری جمعیت اهل سنت بلوچ و از توابع زاهدان هستند و همچنین به لحاظ سیاسی و اداری به زاهدان وابسته هستند، قاعدتاً باید د رقلمرو حوزهٔ انتخابیهٔ زاهدان باشند اما حاکمیت برای پایین آوردن درصد آراء نمایندهٔ اهل سنت بلوچ در زاهدان این توابع را از حوزهٔ انتخابیهٔ زاهدان خارج کرد و در حوزهٔ انتخابیهٔ شهرستان خاش قرار داده.

ایرج افغانی

۲۳ فوریه ۲۰۱۶

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا