حضور اعضای حزب مردم بلوچستان در گردهمایی اعتراضی دوازده فروردين در شهر كلن آلمان / ویدیو و تصاویر

اعضاى حزب مردم بلوچستان همراه با سازمان زنان بلوچستان (برمش) در گردهماى دوازده فروردين كه روز تاريك رفراندم به جمهورى اسلامى ايران هست، شركت كردند. اين گردهماى از حمايت احزاب و تشكلهاى جمهورى خواه فدرال و دمكرات برخودار بود.

در اين گردهمایی اعتراضی حضور رنگین کمان جغرافیای ایران در اعتراض بہ 100 سال مرکزگرایی و نقض حقوق ملل در ایران ملموس و همچنين اعتراضی واضح بود، به استقرار غيردمكراتيك بودن جمهورى اسلامى ايران و نفی این رژیم مستبد و سرکوبگر.

خانم فضیله رئیسی فعال حقوق زنان بلوچ و از اعضای سازمان صداى زنان بلوچستان (برمش) در گردهمایی اعتراضی ملل خارج از حاکمیت و جمھوریخواھان ایرانی، با شرح  درد و رنج، تبعیض سیاسی و اقتصادی، سرکوب و کشتار، فقر و بیکاری، عدم دسترسی رفاه اجتماعی و امکانات اولیه برای یک زندگی ساده و بی دغدغه، که به صورت تعمُدی توسط حاکمیت ها و دولتهای مرکزی و مرکزگرایان ایران، بر سیستان و بلوچستان و مردم بلوچ، تحمیل و روا داده میشود، به سخنرانی کوتاهی پرداخت.

یکم آپریل 2023

 

 

   

 

 

 

        

   

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا