حفظ تمامیّت ارضی و حقوق ملتها ( سُخنــرا نی نمایش فیلم گفتگو ) شنبه 16 مای ساعت 14 در شهر گوتنبرگ سوئد سخنران ناصر بلیده ای

این حمایت می تواند در یکپارچگی و همزیستی صلح آمیز برای تمامی ملل ایران موثر بوده و اُمید به یک زندگی برابر حقوق و در کنار هم را در فردای ایران ایجاد و تضمین نماید.

حفظ تمامیّت ارضی و حقوق ملتها

( سُخنــرا نی نمایش فیلم گفتگو )

هم میهنان گرامی!
مبارزه برای بدست آوردن حقوق اجتماعی مردم ما از یکسو و سرکوب وحشیانۀ جمهوری اسلامی از سویی دیگر، شرایط ویژه ای را در میهنمان به وجود آورده است. پشتیبانی از این مبارزات که با شهامت و پایداری تمامی مردم و در تمامی مناطق کشورمان در جریان است، وظیفۀ همۀ ماست که خواهان ایرانی آزاد و آبادیم.
این حمایت می تواند در یکپارچگی و همزیستی صلح آمیز برای تمامی ملل ایران موثر بوده و اُمید به یک زندگی برابر حقوق و در کنار هم را در فردای ایران ایجاد و تضمین نماید.
برای آشنایی بیشتر با شرایط اجتماعی- سیاسی مردم مناطق گوناگون کشورمان، این بار پای صحبت یکی از فعالان سیاسی بلوچ میهنمان می نشینیم و از مسائل مربوط به بلوچ و بلوچستان آگاهی می یابیم.
از تمامی علاقمندان و بخصوص هموطنانی که نگران خدشه دار شدن همبستگی و یکپارچگی ایران آینده میباشند درخواست میگردد با شرکت خویش نشست ما را پُربارتر نمایند.

Hagabion شنبه 16 مای ساعت 14 سالن اجتماعات

این برنامه را انجمن ایده، با یاری آ ب اف برگزار مینماید.
تلفن برای آگاهی بیشتر 0735594855

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا