حمله تروریستی و کشتار جمعی پناهندگان کمپ لیبرتی جنايت جمهوری اسلامی ايران

حزب مردم بلوچستان این عمل جنایتکارانه و ضد بشری رژيم ايران را قویا محکوم کرده و از نهادها و ارگانهای بین المللی انتظار دارد که ضمن محکوم کردن اين جنايت اقدامات لازم در حل اين معضل و نجات جان انسانهاى بيگناهى كه در چنگال جانيان و ديوانگان قدرت گرفتار آمده اند معمول دارند

 

حمله تروریستی و کشتار جمعی پناهندگان کمپ لیبرتی جنايت جمهوری اسلامی ايران

حمله تروریستی وحشیانه عوامل جمهوری اسلامی ایران و کشتار بيرحمانه جمعی از اعضای غیر مسلح و بی دفاع مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی صفحه سیاه دیگری بر تاریخ جنایتکارانه رژیم ضد بشری ایران افزود.

این جنایت ضد بشری که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر در این کمپ شد با سبعیت تمام و وضعیت انزجار آوری صورت گرفت. اینگونه عمل جنایتکارانه و ضد انسانی فقط و فقط از عهده جنایتکاران دوره دیده ای در مکتب جنایت پیشه رژیم هايى چون جمهورى اسلامى ايران بر می آید. طراحی این حمله تروریستی توسط مقامات جمهورى اسلامى ايران و سپاه قدس برهیچکسی پوشیده نیست.

جنایات رژیم در بلوچستان هم بر کسی پوشیده نیست. روزی نیست که رژیم تماميت خواه و شوينيست جمهورى اسلامى ايران در بلوچستان جنایتی نیافریند. روزی نیست که جوان بلوچی توسط پاسداران جهل و جنایت تحت بهانه هاى واهى و طراحى هاى جنايتكارانه در بلوچستان دستگیر٬شکنجه و کشته نشود.

حزب مردم بلوچستان این عمل جنایتکارانه و ضد بشری رژيم ايران را قویا محکوم کرده و از نهادها و ارگانهای بین المللی انتظار دارد که ضمن محکوم کردن اين جنايت اقدامات لازم در حل اين معضل و نجات جان انسانهاى بيگناهى كه در چنگال جانيان و ديوانگان قدرت گرفتار آمده اند معمول دارند

حزب مردم بلوچستان

3 نوامبر2015

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا