در یک اعدام گروهی و قرون وسطایی ۱۲ زندانی از جمله ۲ زن در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند

روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۲ زندانی از سالنهای ۱،۲،۳،۴ و قرچک ورامین در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند . سنین زندانیانی که صبح امروز اعدام شدند بین ۲۸ تا ۵۰ ساله بودند.در میان اعدام شدگان امروز ۲ زن و۲ برادر دیده می شوند .
بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح امروز ۱۲ زندانی از جمله ۲ زن در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند .

روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۲ زندانی از سالنهای ۱،۲،۳،۴ و قرچک ورامین در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند . سنین زندانیانی که صبح امروز اعدام شدند بین ۲۸ تا ۵۰ ساله بودند.در میان اعدام شدگان امروز ۲ زن و۲ برادر دیده می شوند .

اسامی تعداد از اعدام شدگان امروز به قرار زیر می باشد :

۱ـ علی حیدری ۳۰ ساله ،متاهل و دارای ۳ فرزند، او ۲۱ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۲ـ عادل سلمان زاده ۲۹ ساله ، متاهل و ۳۰ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۳- ـ داود رحمتی ۲۹ ساله ، مجرد ۲۰ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۴ـ علی امامی ۵۰ ساله متاهل و دارای ۳ فرزند ،۳ سال در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود .

۵-ـ عسکر پیرفرشی ۳۷ ساله متاهل و ۲۲ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

۶ـ اکبر پیرفرشی ۳۴ ساله متاهل و به مدت ۲۲ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

۷ـ محسن رنگی ۲۸ ساله ، مجرد و ۲۴ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج بسر برد.

۸ـ محمد بزاز ۳۰ ساله و متاهل ، به مدت ۲۵ ماه در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه نزدیگ به ۳۰ زندانی از زندانهای تهران بزرگ، قرچک ورامین، زندان گوهردشت کرج و سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی زندان قزل حصار کرج منتقل شدند. گروه اول روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه اعدام شدند ولی تعدادی از آنها را به دلایل نامعلومی از اعدام آنها خوداری کردند اما همچنان در سلولهای انفرادی زندان قزل حصار نگه داشته شدند تا اینکه صبح امروز آنها را به دار کشیدند.

رژیم ولی فقیه هرگاه که به مذاکرات هسته ای با گروه ۵+۱ می خواهد بپردازد از قبل ،در حین و بعد از آن اقدام به شدت بخشیدن بر اعدام های گروهی به طرز جنون آمیزی می زند و از این طریق سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. باید از گروه ۵+۱ که در حال مذاکره با رژیم ولی فقیه است پرسید به رژیمی که اینگونه مردمش را گروه گروه به چوبه های دار می برد و اعدام می کند میشود به قول و قرارهای او اعتماد کرد؟رژیم ولی فقیه بدلیل کاهش امکانات مالی اش برای سرکوب و اعدام در ایران و ترور و فرقه گرایی در منطقه در حال فریبکاری است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج اعدام ها در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۶ اسفندماه۹۳ برابر با۶ مارس ۲۰۱۵

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا