دلپدردی

بلۆچستان اُستمانئے گلئے جُھدکار، واجە ھئیر بیار مَریئے زندئے ھمسپر، ھمراہ و زَھگانی ماتئے بێران بئیگا چە وتی دلئے جُھلانکیان تسلیتَ گوَشنت و وتارا گۆن هدامُرزیئے کهۆلئے مردم و آزیزانی گَم و اَندۆهان شریکدارَ زاننت و آیانی جاندْراهی و دراجێن اُمر، بلۆچستان استمانئے گلئے جُھدکارانی دلئے واھگ اِنت.

بلۆچستان اُستمانئے گَل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا