روز جهانی محو خشونت علیه زنان

حزب مردم بلوچستان

روز جهانی محو خشونت علیه زنان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹، بیست و پنجم نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کرده است.
خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی بوده و بسته به میزان توسعه نیافتگی جوامع از شدّت و حدّت بیشتری برخوردار است.
جامعه بلوچستان پیش از دولت سازیهای مدرن همواره شاهد همراهی و همگامی زنان و مردان در عرصه های مختلف اجتماعی بود، اما با استقرار این دولتها و به تبع آن تحمیل فرهنگ غالب وارداتی و گاها با سویه های ایدئولوژیک زن ستیزانه، برابری زن و مرد جایش را به مرد سالار ِی خشن کنونی داده است. به اینها باید ستم مذهبی رژیم جمهوری اسلامی بر جامعه بلوچستان را نیز اضافه نمود که منجر به نوعی عصبیت، واکنشها و
گرایشات افراطی مذهبی درمیان طیف وسیع و ناآگاهی از جامعه شده است.

نابرابری جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی، فقر فرهنگی، اعتیاد در میان مردان، برخوردار نبودن زنان از استقلال مالی و حمایت کافی قانونی از دیگر عوامل اعمال خشونتهای خانگی و اجتماعی علیه زنان است.
قتل فجیع هاجره حسین بر توسط همسر معتاد او در اردیبهشت ماه نمونه ای پیدا از دهها اتفاق پنهان است که مجالی برای مطرح شدن در سطح اجتماع و رسانه نیافته اند.

حزب مردم بلوچستان ضمن همبستگی با زنان جامعه و محکوم نمودن هر نوع خشونت علیه آنها از مردم بلوچستان تقاضا مینماید: با رجوع به پیشینه فرهنگی خود که در آن بانلیها را پرورانده است و نیز منشور جهانی حقوق بشر، فضایی را ایجاد نمایند که در آن مادران، همسران، دختران و خواهران ما از کرامت انسانی برخوردار شده و ضمن آرامش و آسایش روحی و جسمی بتوانند در پیشرفت و اعتلای بلوچستان سهیم شوند.

حزب مردم بلوچستان – نوامبر 2020

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا