طرح توسعه سواحل مکران در بلوچستان؛ یا آمایش جمعیتی / عبدالستار دوشوکی مرکز مطالعات بلوچستان لندن

در این گزارش ویدئویی با استناد به مدارک و شواهد و اسناد خود جمهوری اسلامی ثابت می شود که هدف طرح نظامی ـ امنیتی به اصطلاح توسعه سواحل مکران، توسعه نیست بلکه تغییر کامل بافت جمعیتی و به حاشیه راندن فقیرتر نمودن مردم بومی آن منطقه است

چرا با طرح توسعه سواحل مکران (طرح آمایش جمعیتی و تغییر کامل بافت بومی، قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی) مخالف هستم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا