فوت “مشکوک” مولوی شاهوزهی امام جمعه شیرآباد زاهدان در کویته پاکستان .

.مولوی شاهوزهی در بلوچستان به عنوان یک شخصیت دگر اندیش مذهبی شناخته می شد و جدال فراوانی بر نقطه نظراتش وجود داشت.

امام جمعه شیر آباد زاهدان که در جریان یک تصادف در شهر کویته پاکستان فوت کرد جسدش به پزشکی قانونی زاهدان منتقل شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت مولوی عبدالغنی شاهوزهی امام جمعه شیر آباد زاهدان در جریان یک تصادف در شهر کویته پاکستان از دنیا رفت.

این تصادف شب هنگام و در حالی رخ داده که ایشان بر یک متور سیکلت سوار بودند.

برخی در شبکه های اجتماعی واقعه تصادف را “مشکوک” خوانده و از احتمال “ترور” وی خبر داده و خواهان تحقیق هر چه بیشتر در چگونگی این واقعه شده اند. روز جاری و پس از وارد شدن جسد وی به زاهدان گروهی از طرفداران وی برای بررسی وضعیت فوت نامبرده در مقابل پزشکی قانونی تجمع کردند.

مولوی شاهوزهی در بلوچستان به عنوان یک شخصیت دگر اندیش مذهبی شناخته می شد و جدال فراوانی بر نقطه نظراتش وجود داشت. نامبرده در مناظرات و مباحثات مختلفی با علمای شیعه نیز شرکت کرده و از متخصصان در “علوم حدیث پیامبر” شناخته می شد.

مولانا عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه روز گذشته با ذکر نام وی برای نامبرده “دعا” کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا