مدارس کپری ایرندگان خاش، معضلی جدی در مسیر کیفی سازی آموزش

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ (زمستانی و سرما) ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و مهمتر از آن تحصیل در کپر باعث شده شور و نشاطی در ﻣﺪﺍﺭﺱﺑﺨﺶ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍشته باشد.

مدارس کپری در بخش محروم ایرندگان خاش همچنان معضلی جدی در مسیر کیفی سازی آموزش هستند. به گزارش ایسنا- با وجود اینکه نیمی ﺍﺯ سال تحصیلی می‌گذرد ﻭ در فصل سرما قرار داریم، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﮐﭙﺮﯼ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺍﺳﺖ. به دنبال انتشار تصاویری از وجود مدارس کپری در بخش ایرندگان عضو شورای بخش ایرندگان در این خصوص گفت: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و مهمتر از آن تحصیل در کپر باعث شده شور و نشاطی در ﻣﺪﺍﺭﺱﺑﺨﺶ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍشته باشد. محسن دادکانی در گفتگو با خبرنگار ایسنا افزود: ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮔﻼﯾﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ مدارس کپری ﻫﺴﺘﻨﺪ. وی افزود: محرومیت ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ بخش ایرندگان ﻭ ﻓﻘﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ آن ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. دادکانی اظهار داشت: مدرسه ستارخان در روستای انجیروک ایرندگان با تعداد ۲۵خانوار و پانزده دانش آموز و هنمچنین مدرسه شهید مراد بامری در روستای درگ ملاء با ۳۰ خانوار و۲۴ دانش آموز نمونه هایی از مدارس کپری موجود در بخش ایرندگان می باشند. وی گفت: ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ، ﺿﻌﻒ ها ﻭ ﺳﺴﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. سال گذشته نیز تصاویری از این گونه مدارس در فضای مجازی منتشر شد که روابط عمومی آموزش و پرورش عشایری استان در واکنش به آن اظهار داشت: ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ 1700 ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ خاش به دلیل در اختیار نداشتن فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات مطلوب ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا