مدافعان سرحد بلوچستان

ژنرال ادوارد دایربه بهانه همکاری کشور ایران با قوای المانی به سرزمین بلوچستان حمله نموده و ماجرای جدال خودبا بلوچهارا در کتابی به نام مهاجمان سرحد به چاپ رسانیده

ژنرال ادوارد دایربه بهانه همکاری کشور ایران با قوای المانی به سرزمین بلوچستان حمله نموده و ماجرای جدال خودبا بلوچهارا در کتابی به نام مهاجمان سرحد به چاپ رسانیده پس از تسلط کمپانی هندشرقی بریتانیابر پاکستان ومنطقه بلوچستان پاکستان که در مرز با ایران است هنگام نفوذارتش بریتانیابلوچهای سرحد ایران با حمله به کاروان انگلیسیها بارها و بارها مانع نفوذ انگلیسیها به به خاک بلوچستان ایران شدند اقوام و طوایف مختلف بلوچ برای مقابله با ارتش انگلیس بیش از پیش متحد شده بودند از جمله میتوان طوایف شه بخش ریگی براهویی نارو.یی و سایر اقوام اطراف زاهدان را نام بر یکی از سرداران با تعصب بلوچ سردار جماخان شه بخش بوده که برای ناموس بلوچ تعصب عجیب داشته یکی از موترد مثال زدنی سردار جماخان هنگامی بو که ایشان تحت عمل جراحی قرار گرفتند وبه پزشک معالج خود دکتر نئری حکم نموده که وی را بدون داروی بیهوشی عمل نمایید ایشان با استقامت مثال زدنی بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار گرفت این کار وی باعث تعجب جهانیان گردیداز سرداران به نام بلوچ سردار ملک شاه خان ناروئی بوده که در راه خاک وطن خویش مبارزات زیادی انجام داده است سردار ملک شاه خان به پاس خدمات ارزشمندش از طرف حکومت وقت به درجه افتخاری نائل شد و از جمله افسران زمان خود قرار گرفت ایشان پیوسته درد ورنج مردم بلوچ را به گوش دولت مردان میرساد واز سرداران سخاوتمند زمان خویش بوده استسردار پسند خان براهوئی از جمله سرداران بلوچ بوده که در جنگ با انگلیسیهادر حوالی زاهدان تلاش زیادی برای پیروزی اقوام بلوچ نموده است سرداران بلوچ از جمله جماخان شه بخش ملک شاه خان ناروئی و سردار پسدخان براهوئی طوایف ریگی و گرگیچ پس از پیوستن به عهد و پیمان هر کدام از سویی به ارتش انگلیس در شمال زاهدان حمله و ر شدند به طوری که سردار جماخان از جنوب سردار ملک شاه خان از غرب و طوایف ریگی و گرگیچ از شرق و سردار پسند خان از شمال به پادگان ارتش انگلیس جمله نموده که موفق به شکستانها گردیده واستعمارانگلیس اسیر اتحاد مثال زدنی سرداران بلوچ قرار گرفت باری این اتحاد سرداران بلوچ چه زیبا و مثال زدنی بود که همگان را به تحسین وا داشت.روح سرداران بلوچ شاد و یادشان گرامی باد.ادامه دارد
بلوچستان سرافراز

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا