مردم بلوچ از تبعیض متفاوت و دایمی در ایران رنج می برند / مسلم عزیزی 11 مارچ برلین

ستم ملی بر مردم بلوچ از زمانی که بلوچستان به ایران ضمیمه شده است به اشکال مختلف ادامه دارد. زنان بلوچ که پاسداران فرهنگ بلوچی هستند در جامعه مرد سالار از ستم های چندگانه رنج می برد. اما رژیم جمهوری اسلامی ایران با قوانین مذهبی و قرون وسطایی ستم بر زن در این را در قانون اساسی خود قانونی کرده است. و زن را نصف مرد می داند. در چنین شرایطی صحبت کردن از حقوق زن مبارزه کردن برای این بخشی مهمی از مبارزات ما باید باشد.

در این روز ماه مارج که بهار در راه است ما در اینجا جمع شدیم تا صدای مردم خود را به گوش جهانیان برسانیم . مارچ ماهی است که اهمیت اجتماعی و فرهنگی برای ما مردم بلوچ دارد و همینطور برای جهان.

2 مارچ روز فرهنگ بلوچ است این روز را به شما و همه مردم بلوچ تبریک می گویم. همینطور 8 مارچ روزجهانی زن است .

این روز را نیز پاس می دارم و به عنوان یک عضو حزب مردم بلوچستان بخشی از مبارزات آزایخواهانه خود می دانم که برای برابری زن مرد با هم مبارزه می کنیم. لازم است که در اینجا یاد آوری بکنم که 21 فروری نیز روز زبان مادری است.

با توجه به این سه نکات می خواهم وضعیت بلوچستان و مردم بلوچ را کوتاه یاد اوری بکنم.

فرهنگ بلوچ

در کشوری که ما هم اکنون زندگی می کنیم سیاست دولت ایران یکسان سازی ملی است . برای این فرهنگ بلوچ تحقیر می شودر و رژیم سعی می کند که فرهنگ و رسومات ملت حاکم و مذهب دولتی را بر مردم بلوچ تحمیل بکند تا مردم بلوچ را از فرهنگ خود بیگانه بشوند تا بتواند فرهنگ بلوچ را از بین ببرد.

امروز هیچکونه فضای برای موسیقی بلوچی که یکی از غنی ترین موسیقی ها است در ایران وجود ندارد و حاکمان و سعی در نابودی فرهنگ ما دارند. زبان بلوچی زبان که یکی از مهم ترین ویژگی های هر ملتی است . زبان بلوچی ما تحت فشار حکومت ایران است.

کودکان بلوچ از تحصیل به زبان مادری محروم هستند. دسترسی به تحصیل به زبان مادری خود را ندارند. هدف نظام شوونیستی حاکم در ایران از بین بردن زبان بلوچی است.

زن بلوچ ستم ملی بر مردم بلوچ از زمانی که بلوچستان به ایران ضمیمه شده است به اشکال مختلف ادامه دارد. زنان بلوچ که پاسداران فرهنگ بلوچی هستند در جامعه مرد سالار از ستم های چندگانه رنج می برد.

اما رژیم جمهوری اسلامی ایران با قوانین مذهبی و قرون وسطایی ستم بر زن در این را در قانون اساسی خود قانونی کرده است. و زن را نصف مرد می داند. در چنین شرایطی صحبت کردن از حقوق زن مبارزه کردن برای این بخشی مهمی از مبارزات ما باید باشد.

دوستان عزیزما امروز اینجا تجمع کردیم که صدای زندانیان بیگناه مان، صدای منتقدان اسیرمان،صدای فقر کودکان مان را فریاد بزنیم به گوش جهانیان برسانیم و بگوییم که بلوچ از ستم های چندگانه در ایران رنج می برد.

در ایران یک حکومت فاشیستی و استبدادی حکام است . که با مردم بلوچ را به عنوان شهروندان دسته سوم رفتار می کند ما اینجا تجمع کردیم به مردم خود در بلوچستان همچنین به اسیران بلوچ در زندانهای های قرون وسطایی بگوییم که شما تنها نیستید، ما صدای شما هستیم.

دوستان عزیز و رفقای گرامی؛ در اینجا جمع شده ایم که نسبت به جنایات گسترده و سازمان یافته رژیم جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنیم.

اما همین جا باید به حاکمان ایران گوشزد کنیم که بروند تاریخ بلوچستان را مطالعه کنند تا بدانند که مردم بلوچ تسلیم ظلم نمی شوند روزی به حاکمیت وآزادی خود با مبارزات خود دست می یابند.

مردم بلوچستان همگام با سایر ملیتهای ایران برای آزادی و برابری مبارزه می کند. مردم بلوچ در کنار ملیتهای دیگر و با اتحاد با آنها برای دستیابی به دموکراسی سکولاریزم و حاکمیت ملی و حاکمیت مردم مبارزه و تلاش می کنند .

حاکمان مستبد باید بدانند که امروز اتحاد و همکاری ملیتها برای دستیابی به حقوق انسانی خویش از هر زمان دیگری محکمتر است. و بساط استبدادی انها را بزودی از ریشه می کند.

اتحاد ملیتهای ایران برای دستیابی به حقوق خود هم اکنون در کنگره ملیتهای ایران فدرال شکل گرفته است، بهترین هشدار به رژیم حاکم و بقیه نیروهای که طرفدار یک حکومت مرکزا هستند، است.

ما ملیتها با بقیه نیروهای آزادیخواه همگام با همدیگر در کنار یکدیگر با مبارزه خود شرایط ازادی و دستیابی به حاکمیت ملی را فراهم می کنیم.

با تشکر از شما که به حرفهای من گوش کردید.

مسلم عزیزی

11.03.2017 برلین

تظاهرات در اعتراض به تبعیض حقوق بشر مردم بلوچستان در ایران برگزار شده بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا