مرگ 11 هزار نفر از مردمان استان سیستان و بلوچستان در 9 ماه/ بیماری‌های قلبی در صدر علت مرگ و میر

بیماری های قلبی و عروقی علت ۲۰/۶ درصد از وفات ثبت شده در سیستان و بلوچستان است
به گزارش خبرنگار اجتماعی عصر هامون، در گذشته های دور با توجه به اعتقادات مردم و عدم نیاز به ثبت واقعه وفات، این پدیده تنها بر روی سنگ های قبر درج میشده است اما امروزه با توجه به نیاز جامعه و همچنین عدم سواستفاده این واقعه باید ظرف ده روز از تاریخ وقوع ثبت گردد.
در دهه ۸۰، واقعه فوت تا ۲۵ درصد در مهلت قانونی ثبت می شده است اما در حال حاضر ثبت این واقعه در مهلت قانونی به ۸۵ درصد رسیده است.
در سیستان و بلوچستان به دلیل عدم نیاز مردم به ثبت فوت در مناطق عشایری و روستایی و همچنین عدم داشتن متولی در آرامگاه ها ثبت فوت به خوبی صورت نمی گیرد و این امر باعث شده تا شناسنامه متوفی در اختیار افراد دیگر به ویژه اتباع بیگانه قرار گرفته و مورد سواستفاده قرار گیرد.

در نه ماهه ابتدایی سال بیش از یازده هزار نفر در استان فوت کرده اند
مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان عنوان کرد: در نه ماهه ابتدایی سال جاری تعداد کل وفات ثبت شده در استان یازده هزار و ۲۰۱ واقعه می باشد.
رضا راحت دهمرده گفت: با تفکیک جنسی شش هزار و ۱۴۷ واقعه وفات مردان و پنج هزار و ۴۸ واقعه وفات زنان و شش واقعه نامشخص بوده است.
وی افزود: از کل وفات به ثبت رسیده تعداد هفت هزار و ۹۱۹ واقعه تا یک سال پس از وقوع و شش هزار و ۶۶۹ واقعه در مهلت قانونی ثبت شده است.
وی تاکید کرد: در این مدت نسبت جنسی برابر ۱۲۲ بوده یعنی در ازای ثبت فوت ۱۲۲ مرد، فوت ۱۰۰ زن به ثبت رسیده است.

میزان کل وفات در نه ماهه ابتدایی سال ۵/۳ بوده است
مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان اظهار داشت: میزان کل وفات در استان در نه ماهه اول سال جاری برابر ۵/۳ در هر هزار نفر می باشد در صورتی که نرخ ایده آل شش در هزار می باشد.
دهمرده با اشاره به میزان خام وفات مردان ۵/۸ و میزان وفات زنان ۴/۸ بوده است اذعان داشت: بیشترین فراوانی ثبت وفات مربوط به اردیبهشت ماه با یک هزار و ۵۵۰ واقعه بوده است.

میزان ثبت وفات در سال جاری کاهش داشته است
مدیر کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان بیان داشت: مقایسه آمار وفات در نه ماهه ابتدایی سال ۹۴ با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که تعداد کل وفات ثبت شده در این مدت پنج هزار و ۸۷ واقعه کاهش داشته است که به دلیل ثبت وفات معوقه بیشتر در سال گذشته بوده است.
دهمرده تاکید کرد: تعداد ۱۲۹ واقعه فوت کمتر از گذشته در مدت تا یک سال پس از وقوع آن به ثبت رسیده است لیکن تعداد ۹۴۴ واقعه فوت بیشتر از گذشته در مهلت قانونی ده روز به ثبت رسیده است.
وی در این راستا افزود: در نتیجه ثبت تا یکسال نسبت به کل وفات دارای افزایش ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل درصد ثبت در مهلت قانونی نسبت به کل وفات ۲۴ درصد افزایش و درصد وفات ثبت شده در مهلت قانونی در نه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

بیماری های قلبی و عروقی علت ۲۰/۶ درصد از وفات ثبت شده در سیستان و بلوچستان است
وی تصریح کرد: بیشترین وفات ثبت شده در نه ماهه اول سال جاری مربوط به گروه سنی ۷۵ ساله و بیشتر است. رتبه های بعدی این شاخص مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال می باشد.
وی با بیان هشت درصد از کل وفات ثبت شده مربوط به گروه سنی زیر پنج سال بوده است افزود: با بررسی از علت فوت در وفات ثبت شده در این مدت در می یابیم حدود ۲۰/۶ درصد از کل وفات ثبت شده به علت بیماری های قلبی و عروقی می باشد.

رتبه آخر سهم سالمندی از آن سیستان و بلوچستان است
دهمرده عنوان کرد: همانطور که رتبه اول جمعیت جوان کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است رتبه آخر در سهم سالمندی نیز از آن سیستان و بلوچستان است.
وی گفت: افراد زیر ۱۴ سال که شامل کودکان و نوجوانان می باشد ۳۷/۶ درصد از جمعیت استان را تشکیل می دعند در صورتی که میانگین کشور ۲۳/۴ است. همچنین جمعیت جوانان استان نیز ۳۲/۲ درصد است در حالی که میانگین کشوری ۳۱/۵ است.
وی ادامه داد: میانسالان استان که در رده سنی ۳۰ تا ۶۴ سال قرار دارند ۲۶/۹ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند در حآی که میانگین کشوری ۳۹/۲ است.
وی تاکید کرد: سالمندان که رده سنی ۶۵ سال به بالا را تشکیل می دهند تنها ۳/۳ درصد جمعیت استان تشکیل می دهند در حالی که میانگین کشوری ۵/۷ درصد می باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا