مشارکت سیاسی زنان و رابطه آن با توسعه یافتگی سارا خوشخوی

مشارکت سیاسی زنان در هر جامعه ای نشان از میزان توسعه یافتگی سیاسی و وجود برابری در جوامع دارد و از آنجایی که توسعه سیاسی از ابعاد مهم توسعه همه ی جانبه ی و پایدار کشورها هست

اختصاصی ندای زاهدان – سارا خوشخوی – مشارکت سیاسی زنان در هر جامعه ای نشان از میزان توسعه یافتگی سیاسی و وجود برابری در جوامع دارد و از آنجایی که توسعه سیاسی از ابعاد مهم توسعه همه ی جانبه ی و پایدار کشورها هست جضور زنان و استفاده از توانمندی آنان به عنوان نیمی از جمعیت در عرصه ی سیاست گذازی و تصمیم سازی به روند توسعه ی کشورها کمک می کند.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه که به اهمیت وجود و حضور زنان در نهادهای مهم از جمله نهاد قانونگذاری پی برده بودند و با در نظر گرفتن سهمیه ای قانونی برای زنان راهی برای ورود زنان به مجلس و مشارکت انان در امر قانون گزاری باز نمودند اما پیشنهاد سهم سی درصدی زنان ایرانی از طرف قوه ی قانونگذاری با مخالفت شدید و آشکارمردان قانونگذار روبرو شد که این امر از یک سو توسعه نیافتگی مجلس را نشان داده و از طرف دیگر بانوان ایرانی را با این واقعیت تلخ روبرو نموده است که گرچه با پیروزی دولت تدبیر و امید که سعی در برقراری عدالت جنسیتی دارد جامعه زنان بیشتر از دولت های گذشته به سیستم اجرایی کشور وارد شده اند اما همچنان باید مجری برنامه ها و قوانینی باشند که با روح مردانه و سیستم مرد سالاری تدوین شده اند.

البته نادیده گرفتن حقوق زنان و مقاومت در برابر حضور زنان در عرصه های سیاسی اجتماعی در جهان به ویژه ایران داستان تازه ای نیست .تاریخ سیاسی اجتماعی ایران سراسر از جکایت از مبارزه ی زنان برای دستیابی به حد اقل حقوق انسانی ، برابری و عدالت اجتماعی دارد . از این رو مخالفت آشکار مردان قانونگذار ایران با ورود زنان به عرصه ی قانونگذاری فصل جدیدی را از مبارزات بانوان را برای دست یابی به موقعیت های برابر سیاسی در جامعه ایران برای زنان آغاز کرده است. زنانی که با توجه به دستیابی به مدارج عالی تحصیلی و شغلی که نتیجه ی سالها مبارزه ی شان با سنت های غلط حاکم بر جامعه مردسالار به درجه ی عالی و شایستگی برای مشارکت در امور قانون گذاری رسیده اند و انان را حق خود می دانند این بار باید با سیستم مرد سالاری حاکم بر جامعه که راه ورود زنان را به سیستم قانونگذاری ,برنامه ریزی و تصمیم گیری های کلان کشوری سد نموده اند مبارزه کنند و البته با توجه حاکم بودن فرهنگ مردسالاری که ریشه های عمیقی در تاریخ و اجتماعی و فرهنگی دارد , راه سختی رار پیش روی دارند.
از یک سو باید زنان را به عنوان انتخاب شونده نه انتخاب کنند باید وارد عرصه ی رقابت انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی نمایند و که خود نیازمند شناسایی زنان توانمند و آگاه به مسایل روز سیاسی اجتماعی است که از سوی دیگر با وجود حاکم بودن روح مردانه در جامعه که مجلس را تا کنون با بیشتر با پوشش مردانه می دیده اند و نیز وجود نهادها ی موثرتصمیم گیری غیر رسمی سیاسی ، مذهبی و در برخی مناطق کشور قومی بتوانند کاندیدهای زن را وارد مجلس نمایند. بدون شک اراده ،خودباوری ، اعتماد به نفس و مشارکت همگانی زنان می تواند در موفقیت و پیروزی آنان برای دستیابی به مطالباتشان نقش موثری داداشته باشد.

Writer: سارا خوشخوی

Publisher: sr

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا