نامه سرگشاده فعالان ملیت های غیر فارس به کنگره در اعتراض به سیاست انحصار گرانه بخش فارسى صدای آمریکا

صرف نظر از روش غیر دموکراتیک و غیر واقعی رژیم فعلی و رژیم پیشین در رابطه با مسائل مربوط به ملیت های غیر فارس – درک و آگاهی صحیح، اعتراف و برسمیت شناختن این ترکیب و موزٍاِئیک ملیتی و قومی و زبانی در ایراندر جهت منافع دولت آمریکا است – و مخاطبین VOA فارسی – برای ارائه اطلاعات

نامه سرگشاده به اعضاء کنگره ایالات متحده آمریکا

لزوم اصلاحات درسیاست صدای آمریکا VOA فارسی بمنظور برقرای ارتباط بهتر با همه مردمان ایران

2015 فوریه 12

اعضای محترم کنگره ایالات متحده آمریکا:

ما، امضا ء کنندگان ذیل، نماینده بخش های مختلف جامعه ایران، عمدتاْ از ملیت های غیر فارس و تحت ستم مضاعف ، و نیز به عنوان بخشی از آپوزیسون ومخالفان مدنی، دموکراتیک و سکولار در ایران و نهایتاْ به نمایندگی از شهروندان راْی دهندمان که ساکن آمریکا هستند – شما را مخاطب قرار میدهیم.

صدای امریکا (VOA) به عنوان یک رسانه در خدمت سیاست ایالات متحده ت و تحت نظارت بنگاه سخن پراکنی بی بی جی (BBG) است. ماموریت این رسانه “اطلاع رسانی، تعامل، وارتباط بامردم درسراسر جهان در حمایت از آزادی و دموکراسی،” و تلاش برای خدمت به “منافع بلند مدت ایالات متحده” از طریق ارتباط مستقیم با مردم جهان است.

تلاش VOA آنست که مورد توجه و احترام شنوندگان و بینندگانش قرار گیرد و بدینسان ، ابزاری موثر در در خدمت دیپلماسی ایالات متحده باشد : آنچنان که در منشور آن شرح داده شده است.

هدف VOA فارسی، بعنوان زیر مجموعه ای از VOA، پلاتفرم اساسی خبری امریکا برای ارتباط مستقیم با تمام ایرانیان باشد . با توجه به عدم دسترسی آزادانه اخبار و اطلاعات شهروندان ایرانی در رژیم جمهوری اسلامی، ِ قاعدتاْ VOA-فارسی می تواند یک ابزار موثر در رسیدن اخبار و اطلاعات فیلتر نشده به همه مردمان ایران باشد . متاسفانه این رسانه با بیش از 200 کارمند تمام وقت و ده هامیلیون ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکا، به نظر ما، فاصله زیادی برای وصول به اهداف تعیین شده توسط BBG و VOA دارد.

برای شروع، برای اینکه VOA فارسی موثر باشد، باید ساختار اجتماعی کشور مورد هدف را درک کنید. همانطور که شما همه به خوبی می دانید، ایران یک کشور همگرا نیست و علیرغم اینکه ادعا میشود که فارسی تنها زبان رسمی است ولی واقعیت آنست که تنها زبان در کشور نیست. در فقدان هر گونه آمار ملیتی و قومی از جانب حکومت – تحقیقات میدانی نشان می دهد که تعداد ایرانیان فارسی زبان کمتراز نیمی از جمعیت کشور است، در حالیکه ترکهای آذربایجانی ، کردها، بلوچ ها، عرب و ترکمن و لرو بختیاری و قشقايی ها ،اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند.

صرف نظر از روش غیر دموکراتیک و غیر واقعی رژیم فعلی و رژیم پیشین در رابطه با مسائل مربوط به ملیت های غیر فارس – درک و آگاهی صحیح، اعتراف و برسمیت شناختن این ترکیب و موزٍاِئیک ملیتی و قومی و زبانی در ایراندر جهت منافع دولت آمریکا است – و مخاطبین VOA فارسی – برای ارائه اطلاعات و تشریح سیاست های ایالات متحده – باید تمامی ایرانیان و همه گروه های ملی و قومیباشد و نه فقط یک گروه. متاسفانه، خط مشی فعلی VOA-فارسی در درجه اول و به طور خاص متوجه و متمرکز فقط روی ایرانیان فارسی زبان است. مضمون و محتوای این سیاست بروشنی ناقص و غیرفراگیر است: مبنای این سیاست حس ملی گرائی وناسیونالیزم برگ منشانه کاذب، انحصاری ، غیرشمول و مردسالارانه است که اکثریت جمعیت کشور را بر نمیتابد و بنابراین VOA-فارسی نتوانسته “مورد توجه و احترام شنوندگان و بینندگان” که مآموریت وهدف مشخص شده در منشور صدای آمریکا است، بشود.

VOA فارسی باید به حقوق بشر، تنوع و تکثر موجود در ایران احترام بگذارد -آنچنانکه آمریکا به حقوق بشر و تنوع و تکثر موجود در کشور خود، احترام قائل است. در VOA-فارسی مهمانان برنامه هامعمولا دستچین از ایرانیان فارس با تمایلات فوق العاده ملی گرائی و مقامات سابق رژیم که بعضاْ، احساسات ضد آمریکایی به نمایش میگذارند و عمدتا تعامل وجود ملیت های غیر فارس را را نادیده و انکار میکنند.

VOA-فارسی باید پلاتفرم دفاع از حقوق ملیت های تحت ستم مضاعف باشد و نه یک ابزار تبلیغاتی بدست سوپر ناسونالیستها و نژادپرستان فارس و لابی رژیم ایران باشد . در موارد نادر ی که احیاناْ فعالان و نمایندگان ملیت های غیر فارس به برنامه های VOA-فارسی دعوت میشوند، آنها به انحاء مختلف، قبل و بعد از پخش، تفتیش عقاید میشوند، ، که آیا آنها اعضای “اقوام (استفاده تحقیر آمیز،عمدی و موهندر هنگام اشاره به ملیت های غیر فارس به معنی “قبیله و طایفه” در فارسی) و اینکه آیا آنها هر گونه افکار تجزیه طلبانه دارند، و از همه مهمتر اینکه آیا آنها پیرو و یا طرفدار تغییر رژیم اند.

کسانی که جرات کرده و خود را به عنوان اعضای ملیتهای غیر فارس تحت ستم مضاعف توصیف میکنند ، به عنوان ایرانیان متعلق به یک گروه قومی (ستاره دار میشوند) و ازحضور بیشتر و دوباره محروم میشوند.

وجود این پروسه تبعیض آمیز در یک موسسه خبری رسمی آمریکا فوق العاده نگران کننده است. تنها می توانیم فرض کنیم که نه مدیر VOA و نه هیئت نظارت BBG از آنچه در جریان است آگاه نیستند. این اعمال نه تنها ناقض منشور صدای آمریکا، بللکه نقض صریح متمم اول قانون اساسی آمریکا نیز میباشد. در ملاقات های مختلف با آقای دیوید انسور Ensor، مدیر VOA و با بعضی مسئولین بی بی جی BBG و نیز مدیران و مسئولان و کارکنان VOA-فارسی ، این نگرانی ها از جانب نمایندگان ما مشخص و مطرح شده است.

تا حدودی، این سوء تفاهم یا عدم آگاهی ترکیب اتنیکی در ایران خود وجود گیجی وسرگشتگی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران است، و تاکیدی بر ناتوانی در اتخاذوعدم وجود یک سیاست خارجی مناسبو مطابق با منافع بلند مدت هر دو کشور استد که بستر آن عدم درک و آگاهی دولتمردان و سیاست گذاران آمریکا از پویایی سیاسی و اجتماعی و دینامیزم ملی و قومی در ایران است. لابی طرفدار رژیم درواشنگتن نیز در ایجاد چنین تصور نادرست و سرگشتگی کاملا موثر بوده است.

متاسفانه، رژیم ایران از طریق عواملش یدی طولانی و ریشه ای عمیق در اتخاذ خط مشی و حتی استخدام و انتخاب پرسنل

VOA-فارسی داشته است . گزارش های متعددی که توسط حله دیل Helle Dale عضو ارشد دیپلماسی عمومی در بنیاد هریتج Heritage Foundation و نیز گزارشات اخیر آدم کریدو از موسسه واشنگتن بیکن Adam Kredo of the Washington Free Beacon و دیگر روزنامه نگاران مبنی بر اینکه افراد طرفدار رژیم در حال حاضر در سرویس VOA-فارسی کار و در ارائه اطلاعات حساس و طبقه بندی دخیل هستند، مورد تاْید ما میباشد. بر مبنای این گزارشات مقامات امنیتی سابق رژیم برخی از پرسنل کلیدی در VOA فارسی قرار دارند و بعضاْ از همکاران و یا دوستان نزدیک گروه های لابی ایران، و کارکنان سابق آژانس های خبری متعلق یا مرتبط به سپاه پاسداران میباشند (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده است ). این امر بهوضوح توانایی VOA-فارسی برای نیل به اهداف خود ،در صورت ادامه این سیاست ـ را به مخاطره میندازد.

اگر چه شکایت های بسیاری در مورد این شبکه توسط مخالفان مختلف ایران و بعضی فعالان ملیت های غیر فارس به مسئولان مربوطه ارائه شده است ولی این رسانه هنوز با مشکلاتی، بعنوان یک ابزارموثر دیپلماسی ایالات متحده، روبرو است. . مشکلاتی که آخرین گزارش از دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه (OIG) در سال 2009 بدان اشاره شده کماکان وجود، و در مواردی بدتر شده است. و نیز پس از بخشنامه 2010 رئیس جمهور اوباما برای بررسی ناکارآمدی VOA فارسی و پیدا کردن ریشه مشکلات – هنوز لاینحل مانده است .

نقض گسترده حقوق فردی و جمعی ملیت های غیر فارس به خوبی توسط سازمان های حقوق بشری بین المللی از جمله راپرتر ویژه سازمان ملل متحد در وضعیت حقوق بشر در ایران مستند، گزارش نقضحقوق بشر سالانه وزارت امور خارجه ، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، و دیگر گزارشات نقض حقوق بشری به ندرت در اخبار و برنامه های فارسی صدای آمریکا دیده میشود. VOA فارسیحاضر به پخش اخبار نقض حقوق بشر مختص ملیت های غیر فارس نیست- این درحالی است که با توجه به گزارشات سازمان عفو بین الملل ” ملیتهای غیر فارس در معرض قوانین و شیوه های تبعیضآمیز هستند” علاوه بر این، مجمع عمومی سازمان ملل ابراز نگرانی کرده است از “افزایش تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیت های قومی و مذهبی،” و از ایران صریحاْ خواسته شده به تبعیض مبتنی برملیتی و قومی -پایان دهد .

متاسفانه،سیاست VOA-فارسی در مورد پوشش مسائل و حوادث مربوط به مناطق غیر فارس در ایران بی شباهت به رسانه های دولتی ایران که شدیدا کنترل میشود – نیست. گزارشات حبس و قتل وشکنجه و بدرفتاری، ناپدید شدن و اعدام صدها نفر از فعالان عرب، بلوچ، آذری، ترکمن، کرد، لر و قشقائی در سال گذشته تحت ریاست جمهوری حسن روحانی به ندرت توسط VOA-فارسی گزارشمیشود . همچنین یک بیننده و یا شنونده VOA-فارسی به ندرت از پاکسازی قومی رژیم ، کوچ اجباری مردم و مصادره زمین های آنها، عدم دسترسی به خدمات و دادگاها و مدارس و مراکز خدمات عمومی بدلیل عدم تدریس بزبان مادری و در نتیجه بیسوادی و یا کم سوادی و ندانستن زبان فارسی، و سرکوب سیستماتیک رژیم جمهوری اسلامی ایران بر علیه ملیتهای غیر فارس- خبر دار میشود .

بحران اقتصادی-اجتماعی کشور و عدم محبوبیت عمیق رژیم، به خصوص در مناطق غیر فارس هرگز یا به ندرت در برنامه VOA-فارسی پوشش خبری داده میشود. نارضایتی ملیتها و مردمان غیر فارسو شورش های گسترده مسلحانه و مدنی و تظاهرات علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران در مناطق کرد و عرب و بلوچ نشین، پوشش کم و یا هیچ پوششی داده نمیشود. درگیری و کشمکش های روزانه درمناطق غیر فارس بر علیه رژیم رخ می دهد، اما VOA-فارسی به ندرت آنها را ذکرمیکند چرا که منبع اصلی VOA-فارسی اطلاعات کنترل شده رسانه های داخلی ایران است که برای تبلیغات وتغذیه جهان خارج است.

ایران متنوع ترین کشور در خاور میانه است. درک (یا عدم درک) این تنوع و تکثر پیامدهای جدی برای سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به ایران و به روابط آینده ایران و آمریکا دارد. آمریکا نیاز به یکسیاست کارساز دارد که از حقوق بشر و مطالبات دمکراتیک همگی ایرانیان در مبارزه برای آزادی و دموکراسی پشتیبانی کند. مبارزان آزادیخواه ایرانی خواهان حمایت از جهان خارج، از جمله ازایالاتمتحده میباشند. مهمتر از همه، آنها خواهان رساندن ندای خود به جامعه بین المللی هستند . VOA-فارسی باید به فعالان دموکراسی مخالف نظام متعلق به گروه های اقلیت های ملی و اتنیکی و قومی و زبانی و مذدهبی و جنسی کمک کند و نه اینکه صدای آنها را خاموش و یا سکوت اختیار کند.

ما برای دیدار و رسیدگی به مشکلات و جزئیات و چگونگی اثربخشی VOA فارسی در دسترس هستیم. . در عین حال در حال حاضر با احترام توصیه هایمان بقرار ذیل است :

1- انجام یک جلسه عمومی در کنگره برای بررسی و اثربخشی برنامه ها ، پرسنل و مدیریت صدای آمریکای فارسی.

2- انجام یک مطالعه بمنظور توسعه مخاطبین و تاْثیر بخشی بیشترVOA-فارسی در ایران ( آنچنانکه در بخش های دیگر VOA علی الخصوص قسمت ترکی اخیراْ انجام گرفته است) با توجه به بودجهعظیم اختصاص داده شده به بخشVOA فارسی ؛ مدیران BBG باید بدانند چه درصدی از ایرانیان به VOA-فارسی برای اطلاعات و اخبار خود مراجعه میکنند و چه درصدی ازآنان از غیر فارس زبانانمیباشند.

3- انجام یک تحقیق کامل به وضعیت کارکنان و مدیران VOA-فارسی در خصوص سطح حرفه ای روزنامه نگاری، در جه تعصب، تبعیض و نژادپرستی آنان. مهمتر از همه، الزام اجباری که پرسنل،مجریان و مدیریت VOA فارسی تابعی از واقعیات جامعه ایرانی و واقعا منعکس کننده تنوع و تکثرجمعیتی ایران باشد. متاسفانه، نمیتوان ایمان در تغییر ارائه خدماتVOA-فارسی بدون تغییر در کارکنانو مدیریت و سیاستVOA-فارسی داشت..

4-شدیداتوصیه می شود که VOA باید با پخش برنامه های متمرکز جداگانه ای به دیگر زبان های هائی که بطور گسترده در ایران سخن گفته و استفاده میشود از جمله ترکی آذری، عربی، بلوچی و کردیپخش شود. نباید فراموش کرد که خدمات VOA در برخی از این زبان ها در حال حاضر موجود است ولی موضوعیت ورابطه کمی با مسائل مردمان آن ملیتها وجود دارد. با توجهبه سانسور شدید در ایراندر مقایسه با کشورهای همسایه خود را مانند عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، VOA موجود کردیو آذری و عربی نیز باید بیشتر در مورد ملیت های موجود در ایران تمرکز کند.

در نهایت، آنچنان که ذکر شد ، با وجود میلیون ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکا، خدمات VOA-فارسی بسیار پایین تر لز حداقل انتظارات از آن است. .و نیز فاصله زیادی با دیگر شبکه های مشابه دولنیمانند بی بی سی فارسی و نظایر آن با صرف بود جه ای بمراتب کمتر و لی با کیفیت بیشتر از VOA-فارسی است .

تنوع در خدمات و پرسنل و محتوای VOA فارسی باعث ارج و ارتقاء ارزشها وسیاست های ایالات متحده در میان همه ایرانیان صرف نظر از ملیت یا قومیت یا مذهب یا زبان خواهد شد . همچنین باعثمشارکت و اطلاع رسانی به همه مردمان ایران در حمایت از آزادی، عدالت – دموکراسی و حقوق بشر است.

با تشکر از شما در پیشبرد برای توجه شما.

با احترام،

1. دکتر کریم بنی سعید عبدیان ، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز و نماینده جامعه عرب های اهوازی در امریکا و از بنیان گزاران سازمان میزگرد ایران

2. جلیل آزادیخواه ، روزنامه نگار، سردبیر مجله و نماینده حزب کومله – کردستان ایران

3. حبیب آذرسینا نماینده جامعه آذربایجان جنوبی (آذربایجان ایران) در ایالات متحده و یک مقام سابق صدای آمریکاVOA.از بنیان گزاران سازمان میزگرد ایران

4. شریف بهروز، فعال کرد ایرانی، تحلیلگر سیاسی و از بنیانگذاران سازمان میز گرد ایران .

5. دکتر محمد حسن حسین بر ، استاد حقوق بین الملل و حقوق بشر و مدیر اجرایی شورای بلوچ و نماینده جامعه بلوچ- در ایالات متحده

6. اشکبوس طالبی، روانشناس – فعال زبان مادری و مدرس زبان و میراث فرهنگی مردم قشقائی در جنوب ایران .

7. فرامرز بختیار، سخنگوی، حزب متحد لرستان و بختیاری

8. دکتر افراسياب شکفته، سخنگوی، سازمان کردی کرمانجی مردمان کرد خراسان شمالی

9. یوسف کر، مدیر سازمان حقوق بشر ترکمنستان ایران

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا