هیئت یو إن پی اُو وضعیت حقوق بشر در بلوچستان و ضرورت پخش برنامه به زبان بلوچی … را با سياستگزاران و مقامات آمريکايی در واشینگتن مورد بحث و گفتگو قرار داد

رئيس سازمان مردم و ملتهای بدون نماينده (UNPO) و سخنگوی حزب مردم بلوچستان جناب آقای ناصر بليده ای به اتفاق ماروين کميتات از بخش اداری UNPO در ماه جولای 2016 سفری پنج روزه به واشينگتن دی سی (Washington D C) داشتند۔
رئيس سازمان مردم و ملتهای بدون نماينده (UNPO) و سخنگوی حزب مردم بلوچستان جناب آقای ناصر بليده ای به اتفاق ماروين کميتات از بخش اداری UNPO در ماه جولای 2016 سفری پنج روزه به واشينگتن دی سی (Washington D C) داشتند۔

اين هيئت ملاقاتهای هدفمندانه ای را با بسياری از سياست گزاران کاپيتول هيلّ (Capitol Hill) واشينگتن، به منظور آگاهی رسانی پيرامون وضعيت حقوق بشر در هر دو بخش بلوچستان واقع در پاکستان و ايران، و همچنين پيگيری ضرورت پخش برنامه به زبان بلوچی از صدای آمريکا، را با موفقيت به پيش برد۔

اين هئیت در طی ديدار پنج روزه خود در واشینگتن توانست با اعضايی از کنگره و سنای آمریکا، مقامات وزارت امور خارجه، مقامات “سازمان کمک آمریکا” و همچنین کارشناسانی از اتاقهای فکری گوناگون ملاقات و رايزنی هايی داشته باشد. این ملاقاتها در واقع فرصتی برای تداوم ملاقات های قبلی و همچنين ایجاد ارتباطات جدید در راستای دیالوگ و بررسی راههای نوين تعامل و همکاری با سياست گزاران و مقامات دولتی حامی مسئله بلوچ بود۔

سفر اين هئیت در ادامه سفرهای ادووکسی (advocacy) پيشين در ماههای مئی 2016 و نوامبر 2015 که هدف آن ملاقاتها در هر دو سفر آگاهی رسانی اقناعی در بی تفاوت نبودن مقامات دولتی و سیاست گزاران آمریکايی در ارتباط با نتایج معامله اتمی برجام و بطور مشخص واقعيت اولويت دهی به منافع و رفع مشکلات اقتصادی رژیم، در تامین هزینه های دخالت رژیم ایران در منطقه و تشديد نقض فاحش حقوق بشر ملیتها ی گوناگون در ايران بود۔

در کنار تبعیض های ملی، فرهنگی و مذهبی علیه ملیتهای غیرفارس، رژیم اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت بین اين گروه از مردم تحت ستم، که بايد مورد محافظت و مراقبت قرار گيرند، از روش های سرکوب عريان و خشن استفاده می کند. نقض حقوق بشر توسط رژیم اشکال متفاوتی از جمله ناپدید شدن ناگهانی، شکنجه و اعدام های خارج از قانون دارد مشخصا مردم بلوچ بطور نامتناسبی از اعدام های فراقانونی رژیم متأثر و در رنج ميباشند.

همانند ملاقات های قبلی، اینبار نیز موضوع تروریزم پروری توسط رژيم، مورد گفتگو قرار گرفت، هیئت بر این مسئله تاکید داشت که مردم بلوچ هم در ایران و هم در پاکستان، در جبهه مبارزه عليه تروریسم و افراطی گری ميجنگند و به همين دليل ادامه مبارزه بر علیه تروریسم توسط مردم بلوچ ذيحق حمایتهای بین المللی است.

موقعیت ژئوپلتیک و منابع طبعیی بلوچستان ارتباط تنگاتنگی با وضعیت کنونی آن دارد، هیئت در ملاقات های خود بر این امر تاکید داشت که دولتهای حاکم، بدون اینکه به وضعیت معشیت و حقوق اجتماعی و فرهنگی مردم بلوچستان توجهی مبذول دارند، موقعیت ژئوپلتیک بلوچستان را عليه مردم بلوچ مورد سوء استفاده و منابع طبیعی آنرا مورد چپاول و در معرض نابودی و ويرانی قرار داده اند و هر آنکس را که جرأت آگاهی رسانی و جلب توجه مردم را به اين دزدیهای روز روشن و تغيير سيستماتيک بافت جمعيتی منطقه بنمايد، با اشد مجازات حاکمان ايران و پاکستان روبرو خواهد گشت، هيئت مذاکره کننده در اين ملاقاتها تأکيد بر اين داشت، که هر گونه امتیاز مادی به دولت های ایران و پاکستان بايد بر بهبودی وضعیت حقوق بشر مردم بلوچستان مشروط گردد.

موضوع کليدی ديگری که با اعضايی از کنگره و سنای آمريکا مورد بحث قرار گرفت، ضرورت تأمين هزينه های مالی پخش برنامه هایی راديويی و تلويزيونی به زبان بلوچی بود، نیاز شديد دسترسی مردم بلوچ به رسانه های آزاد و مستقل به زبان خودشان را هيئت در اين ديدار نيز تکرار نمود۔

در رسانه های جاری تحت حمايت دولتهای ايران و پاکستان برنامه های مذهبی و فرقه ای خشونت گرا غلبه دارند، مردم بلوچ در چنين فضايی از هر دو سو، خود را گرفتار و مورد هدف رسانه هایی می بينند، که ايدئولوژی های افراطی و ارزشهای غير دموکراتيک را تبليغ و ترويج مينمايند، بدون تردید پخش برنامه به زبان بومی کمکی به دسترس داشتن مردم به اخبار و ارزشهای دموکراتيک غير جانبدارانه خواهد بود.

هيئت گفتگو در ترويج ايده پخش برنامه به زبان بلوچی بطور مشخص در ميان سياست گزاران تأثيرگذار بود و مخصوصاً در اين باره از حمايت کانگرسمن ها استيو کينگ و دانا روراباکر قرار گرفت و از درخواست علنی کانگرسمن دانا روراباکر از صدای آمريکا مبنی بر راه اندازی پخش برنامه به زبان بومی در بلوچستان سپاسگزار است.

گزارش از: بخش خبررسانی اُستمان.

30.جولای 2016 – 9 امرداد 1395

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا