پيام حزب مردم بلوچستان در حمایت از اعتراضات حق طلبانه ملّت عرب الاهواز

 پیام حزب مردم بلوچستان در حمایت از اعتراضات حق طلبانه ملّت عرب الاهواز

اعتراض گسترده و مردمی ملّت عرب الاهواز از نخستین روزهای فروردین ماه سال جاری، به دلیل انکار نمادین هویت ملّی شان توسط ایادی جمهوری اسلامی ایران در برنامه ای تلویزیونی آغاز گشته است وهمچنان ادامه دارد۔

اما، از آنجایی که سردمداران نظام سرکوبگر فاقد هرگونه دوراندیشی و مدارا در برخورد با ملیتهای تحت تبعیض و ستم میباشند، پس از بکارگیری ترفندهای شناخته شده شان در غیر مسالمت آمیز نمایاندن این اعتراضات، نیروهای نظامی و امنیتی وسیعی را جهت سرکوب این اعتراضات مسالمت آمیز گسیل داشتند تا به ضرب و شتم و دستگیری مردم به خشم آمده بپردازند.

واکنش وحشیانه و غیرانسانی نیروهای امنیتی به دامنه اعتراضات افزود و همین امر نیز باعث شد، تا هر چه بیشتر مردم عرب در بسیاری از شهرها مانند ماهشهر، کوت عبدالله و حمیدیه، شوشتر و اهواز… دست به اعتراض و تظاهرات پردامنه تر بزنند و متعاقبا دستگیری جوانان معترض در سطحی وسیع همچنان ادامه دارد.

سیاست آسیمیلاسیون و انکار هویت، تبعیض های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی ملّتهای عرب و کورد و بلوچ و تورک و لور و تورکمن و ۔۔۔ توسط دولت ها، یکی از سیاستهای بنیادی و راهبردی نظام های گذشته و کنونی ایران بوده است و میباشد. راه غلبه بر این ناروایی های استمرار یافته، تنها با اتحاد عمل همه جانبه نیروهای دمکراتیک، آزادی طلب و برابری خواه ساکن ایران با تغییر نظام استبداد مذهبی و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق های سازمان ملل متحد، امری است ضروری و اجتناب ناپذیر.

حزب مردم بلوچستان همبستگی و حمایت بیدریغ خودرا با ملت معترض عرب الاهواز اعلام داشته و در دفاع از حقوق تاریخی آنان، در تقویت همبستگی و اتحاد مبارزاتی خود با همسنگران و مبارزان سیاسی این ملت اسیر ودر بند کوشا تر از پیش خواهد بود .

حزب مردم بلوچستان

آوریل ۲۰۱۸

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا