پیرمحمد لاشاری جوان تیرانداز و از نوابغ بلوچستان 4 اسفندماه 1394 توسط نیروهای امنیتی ترور شد / محمود بلوچ

پیرمحمد درتیراندازی با سلاح کمری و کلانشیکف از مهارت باور نکردنی و استثنایی برخوردار بود بگونه ای که سکه را در هوا و سوزن را در زمین در فاصله دور و نزدیک بدون تعلل در نشانه گیری وبدون خطا هدف قرار می داد.همچنین از مهارتهای بی مثال این جوان تیراندای به هدف از پشت با نگاه در آیینه بود.و یا بدون اینکه به مهره نشانه گیری بر روی سلاح نگاهی داشته باشد هدف را در هر فاصله ای بر روی زمین و یا هوا نشانه می رفت.

پیرمحمد لاشاری از نوابغ تیراندازی با سلاح سبک روز سه شنبه در لاشار توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شد.
پیرمحمد درتیراندازی با سلاح کمری و کلانشیکف از مهارت باور نکردنی و استثنایی برخوردار بود بگونه ای که سکه را در هوا و سوزن را در زمین در فاصله دور و نزدیک بدون تعلل در نشانه گیری وبدون خطا هدف قرار می داد.همچنین از مهارتهای بی مثال این جوان تیراندای به هدف از پشت با نگاه در آیینه بود.و یا بدون اینکه به مهره نشانه گیری بر روی سلاح نگاهی داشته باشد هدف را در هر فاصله ای بر روی زمین و یا هوا نشانه می رفت.
کلیپ های متعددی از مهارت های بی بدیل و بی مثال این جوان در فضای مجازی وجود دارد.
اگر پیرمحمد لاشاری در کشوری غیر از ایران و یا در استانی غیر از بلوچستان می بود مورد حمایت و عنایت دولت قرار میگرفت و می توانست در سطح بین المللی امتیازات و افتخاراتی کسب نماید ومی توانست بعنوان یکی از مشاهیر بزرگ در فن تیراندازی با سلاح گرم قرار گیرد.
اما پیرمحمد بلوچ بود واز بلوچستان و محکوم بود به ترور!!!!به مثل هزاران بلوچ دیگر که ترور شدند.
اما متاسفانه همانگونه که شاره کردم اولا ایشان بلوچ ودر ثانی سنی بود و در کشوری بدنیا امد که تبعیض و سرکوب نسبت به بلوچها در آن بیداد می کند و بجای اینکه پیرمحمد و امثالش فرصت باشند تهدید قلمداد می شوند.
پیرمحمد کلیپ های مختلفی که از مهارتهایش را در فضای مجازی انتشار می داد هدفی غیر از این نداشت تا بتواند توجه مسئولین را جلب نماید و به وی این فرصت را بدهند تا بتواند با حمایت مسئولین نظام شهره ای جهانی کسب و افتخار آفرین برای این سرزمین باشد.
اما متاسفانه مسئولین استان بلوچستان مسئولانی غیر از حس انتقام و سرکوب حسی دیگر ندارند و هرگز نخواسته اند از فرصت ها و استعدادهای بلوچ و بلوچستان استفاده نمایند و تمامی تلاششان در راستای سرکوب و قتل عام بوده و با تزریق فقربه پیکره بلوچستان و برخورد و رفتار عامدانه تبعیض گرایانه و خشن نسبت به مردم بلوچ ملت ما را نابود و نادیده بگیرند.
تا زمانیکه در بلوچستان غیربومیان و خصوصا زابلی ها برای ملت و سرزمین ما تصمیم میگیرند وضع به همین منوال و بدتر خواهد بود .مردم ما بدرستی باید این مسئله را درک کنند.

محمود بلوچ

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا