چکیدگی آب و جاری شدن آب به درون سلولهای زندانیان زندان مرکزی زاهدان

دوشنبه شب ۵ بهمن ماه بارندگی در زاهدان باعث شد که سلولهای زندانیان دچار چکیدگی آب شود بطوریکه آب درون سلولها جاری گردید و از آنجایی که ازدحام در بندهای زندان چندین برابر حد معمول می باشد تا حدی که به دلیل نبود جا زندانیان در راهروها مجبور به استراحت هستند بدلیل آب گرفتگی در سلولها و راهروها در طی شب گذشته هیچ کدام از زندانیان قادر به استراحت نبودند و علیرغم اینکه زندانبانان شاهد جاری شدن آب درون سلولها بودند ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از این مسئله ننمودند . تقریبا اکثر بندها دچار جاری شدن آب به درون سلولها شده است ، شرایط بند ۶ زندان زاهدان نسبت به سایر بندها بدتر بود .

نا به گزارش ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » در اثر بارندگی در زاهدان و چکه کردن آب به درون سلولهای زندانیان آب جاری شد به طوریکه زندانیان در طی شب قادر به استراحت نبودند. دوشنبه شب ۵ بهمن ماه بارندگی در زاهدان باعث شد که سلولهای زندانیان دچار چکیدگی آب شود بطوریکه آب درون سلولها جاری گردید و از آنجایی که ازدحام در بندهای زندان چندین برابر حد معمول می باشد تا حدی که به دلیل نبود جا زندانیان در راهروها مجبور به استراحت هستند بدلیل آب گرفتگی در سلولها و راهروها در طی شب گذشته هیچ کدام از زندانیان قادر به استراحت نبودند و علیرغم اینکه زندانبانان شاهد جاری شدن آب درون سلولها بودند ولی هیچ اقدامی برای جلوگیری از این مسئله ننمودند . تقریبا اکثر بندها دچار جاری شدن آب به درون سلولها شده است ، شرایط بند ۶ زندان زاهدان نسبت به سایر بندها بدتر بود . در اثر چکه کردن آب به درون سلولها تمامی وسایل شخصی ، لباسها و رختخواب آنها نیز خیس شده است .در این شرایط حاد زندانیان از وسیله گرمایشی نیز محروم هستند. زندانیان روز سه شنبه ۵ بهمن ماه نسبت به عدم رسیدگی نسبت به جاری شدن آب به درون سلولها دست به اعتراض زدند و خواهان رسیدگی به این مسئله شدند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم انجام اعمال پیشگیرانه قبل و بعد از بارندگی به منظور جلوگیری از جاری شدن آب در درون سلولهای زندانیان را محکوم می کند .

فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران

۰۶ بهمن ٩٥ برابر با ۲۴ ژانویه ٢٠١۷

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران

سازمان عفو بين الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا