کشتن مرتضی کودک ۳ ساله بلوچ سیاست عملکردی ایران/ مسلم عزیزی

یکی از مشخصات رژیم حاکم در ایران کشتار خارج از قانون مردم بلوچستان است، به هر دلیلی خواه مجرمانه و یا خواه بدون ارتکاب یک جرم، کشتار و قتل مردم بلوچ توسط نیروهای انتظامی ایران یک عملکرد موجه شده است که توسط حاکمیت ایران “غیرقانونی” شناخته نمی شود و مرتکبان آن هرگز مورد مواخذه قانونی قرار نمی گیرند.

سیاست عملکردی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی ایران آزادی کامل آنان در کشتن مردم بلوچ داده است. روزنامه ها و روزنامه نگاران ایران نیز این اخبار را به شکلی تعریف شده منتشر می کنند و همه کشتارها را در قالب قاچاق فروش و اشرار گزارش می کنند. آنها با گزارشهای خود عملا در کشتار سیستماتیک مردم بلوچ شریک می شوند.

روزنامه تسنیم و بقیه خبرگزاریهای دولتی و نیمه دولتی ایران گزارش دادند که “هلاکت ۲ شرور مسلح در عملیات دلاورمردان انتظامی ایرانشهر (۱)، اما این دو نفر نه اشرار بودند نه افراد  مسلح.

این دو نفر به قتل رسیده توسط به اصطلاح دلاورمردان شهرستان ایرانتشهر که روزنامه تسنیم از آنان، به عنوان شرور یاد کرده، مرتضی روستا  کودک ۳ ساله بلوچ و پدر او بودند.

پدر مرتضی اسلحه در دست نداشت، بلکه در آغوش او پسر معصوم و ۳ ساله اش مرتضی بود. قتل مرتضی روستا توسط نیروهای انتظامی در شهر ایرانشهر در ۷ مهر ۱۳۹۶ اتفاق افتاد.

طبق معمول خبرگزاریهای مدعی مستقل بودن، این جنایت نیروهای انتظامی را گزارش نکردند، هم چنین خبرگزارهای خارج کشور وابسته به کشورهای غربی همانند بی بی سی، رادیو فردا و بقیه نیز اینرا گزارش نکردند.

خربگزاری های نامبرده فوق معمولا مسائل و موارد مربوط به کودک آزاری در ایران را گزارش می کنند. اما کشتار سیستماتیک جوانان و کودکان بلوچ را نادیده می گیرند و با سکوت خود از کشتار ها رژیم در ایران علیه مردم بلوچ حمایت می کنند.

هیچکدام از خبرگزاریها ایران و خبرگزاریها خارج کشور اقدام به افشای عملکرد رژیم در خارج از کشور نکردند و نگفتند، که رژیم کشتن کودکان بلوچ را نیز به عنوان اشرار منتشر می کنند.

تنها گروهی که به شکل سیستماتیک این اخبار را پوشش داد “حزب مردم بلوچستان” بود که در ویب سایت ها و در صفحه فیس بوک خود آنرا منتشر کرد و در سطح بین المللی در یک کنفرانس که در واشینگتن برگزار شد اطلاع رسانی کرد.

رژیم ایران با ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی و بیکاری ۶۰ درصدی بین جوانان بلوچ آنها را مجبور به روی آوردن به کارهای غیر قانونی همانند فروش گازویل در بازار سیاه کرده است و این جوانان بلوچ مشغول به این کار برای گذران زندگی هستند.

اگر این جوانان به دام نیروهای انتظامی به افتند با شلیک بی توجه و بدون هشدار نیروهای انتظامی کشته می شوند. مرتضی ۳ ساله و پدر او در تعقیب و شلیک نیروهای انتظامی که در تعقیب  یکی از این جوانان گازوئیل فروش بودند، اما آن جوان برای پناه گرفتن به خانه خانواده مرتضی روستا رفته بود و توسط نیروهای انتظامی در آن خانه کشته شدند.

با این حال که این گازوئیل فروش به یک خانه مسکونی و در یک منطقه مسکونی پناه برده بود، نیروهای انتظامی ایران شلیک خود را متوقف نکردند و شلیک بدون توجه  این نیروهای انتظامی غیرپاسخگو، سبب کشته شدن مرتضی معصوم و پدر او شد

قتل مرتضی ۳ ساله نشان داد و نشا می دهد، که سیاست عملی رژیم ایران در بلوچتسان کشتار بی توجه و بی دلیل در هر مکانی است. رژیم ایران با سیاست های فاشیستی و ضدبلوچ خودش، امنیت جانی مردم بلوچ را از بین برده است.

مسلم عزیزی

۰۸.۱۰.۲۰۱۷ برابر با ۱۶ مهر ۱۳۹۶

https://www.google.de/amp/s/tasnimnews.com/fa/news/1396/07/07/1533150/%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25AA-2-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25AD-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1/amp

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا