گزارش سالیانه نقض حقوق بشر در بلوچستان در سال ۲۰۱۶

وقایع این گزارش در فاصله زمانی ۱۱ دی ۱۳۹۴ تا ۱۲ دی ۱۳۹۵، که برابر است با دوره یک ساله ۲۰۱۶ اتفاق افتاده اند:

گزارش پیشرو حاصل تلاش تیم کمپین فعالین بلوچ جهت استخراج، توثیق و انتشار گزارشهای نقض حقوق مردم بلوچ در ایران است و گام مثبتی است جهت تقویت جامعه مدنی، بالابردن اعتماد مردم و فعالان و نشان دادن قدرت مبارزه مدنی و منفی در مقابل حاکمیتی که به طور عموم در بلوچستان از شیوه های خشن چون بازداشت و ضرب و شتم، توهین و تحقیر پرونده سازی و اعدام برای ساکت نگه داشتن مردم در برابر سیاستهای تبعیض آمیز استفاده می کند.

در این گزارش سالیانه ارزیابی می شود که جمهوری اسلامی ایران نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر را کماکان ادامه می دهد، و گزارشات واصله نمایانگر وضعیتی هسـت که در آن حقـوق مدنی، سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و در قوانین و یا در اجراء پایمال شـده اسـت.

در این گزارش به باز گذاشته شدن دست ماموران امنیتی در برخوردهای فراقانونی، ایجاد رعب و وحشت نیز اشاره شده است. علیرغم تهدیدهای مختلفی که سازمان کمپین فعالین بلوچ در سالهای اخیر از سوی نهادهای امنیتی دریافت کرده است ثبات و انگیزه بالای نیروهای مدنی در جهت تلاش برای احقاق حقوق و انتشار موارد نقض حقوق بشر در بلوچستان ستودنی است.

رای جمع آوری این گزارش تلاش بسیاری شده که علیرغم کمبود امکانات و …از هر گونه نواقصی دور بمانیم اما وجود نواقـص احتمالی در این گزارش خود نشـانگر تداوم وضعیت دشواری است که سازمان کمپین فعالین بلوچ به دلیل عدم اجازه فعالیت در بلوچستان و پیچیدگی های موجود در این منطقه با آن دست به گریبان است.

 وقایع این گزارش در فاصله زمانی ۱۱ دی ۱۳۹۴ تا ۱۲ دی ۱۳۹۵، که برابر است با دوره یک ساله ۲۰۱۶ اتفاق افتاده اند:

گزارش را از اینجا دانلود کنید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا