یعقوب جت،تو یعقوب کشتو تو مھرءِ نھال سر سست

ن کجا پادان تو إدا آتکئےگون وتی خونیین دپا گشت إتملک منی إنت،شھر منی إنت؛مهرءِ دیارءِ ھر درچک و دار منی إنت؟!~

أحمدی نژادءِ ناما۔

 

أحمدی نژادءِ ناما۔ لچّہ:
ولید گربنی
گون کجا پادان تو إدا آتکئےگون وتی خونیین دپا گشت إتملک منی إنت،شھر منی إنت؛مهرءِ دیارءِ ھر درچک و دار منی إنت؟!~
إے شھرءِ،مھرءِ دیارءِدرچک، جرّ دارءِشیپ، کئور، کوهسارءِگوانک، چیھال و توارجکس أنت و گش أنتتو یعقوب جت،تو یعقوب کشتو تو مھرءِ نھال سر سست!
~
بن گرات تئی ھر پَل،سر سدات تئی ھر وَل،سینگ بہ بات تـَل، تـَل!~
تئی واجہ!تئی کماش!تئی خیرءِ لوٹوکوار بات أنتگار بات أنتآس گرات أنت!
٭
پشت کپیت إنت ألـّما تا عاقبتیعقوبءِ دیارامھرءِ آتارین بو!
Rights reserved by www.balochinews.com
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا