یورشهای وحشیانه به زندانیان بی دفاع زندان زاهدان و مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادن آنها

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یورشهای وحشیانه نیروهای گارد و اطلاعات زندان به بندهای زندانیان سیاسی و عادی ومورد اذیت و آزار قرار دادن زندانیان بی دفاع

در طی روزهای گذشته بطور سیستماتیک نیروهای گارد و اطلاعات زندان به بندهای ۱،۴ و ۷ زندان مرکزی زاهدان وحشیانه یورش بردند . زندانیان بی دفاع را از ساعت ۰۶:۰۰ از بندهای خود خارج و به محوطه زندان با ضرب و شتم و توهین و اذیت و آزار منتقل کردند و زیر تابش شدید آفتاب تا ساعت ۱۲:۰۰ نگه می دارند . در بین زندانیان تعدادی زیادی زندانی بیمار و سالخورده می باشد. زندانیان بی دفاع در طی این مدت از نوشیدن آب محروم می باشند و همچنین حق استفاده از سرویسهای بهداشتی را ندارند.

سپس گارد ویژه و مامورین اطلاعات زندان به سلولهای زندانیان یورش می برند و حداقل و سایل شخصی آنها را به هم می ریزند ، تخریب می کنند و کارهای دستی آنها را به سرقت می برند .

این یورشها به فرماندهی غلامی رئیس اطلاعات زندان صورت می گیرد و بیش از ۶۰ نفر از نیروهای گارد و مامورین اطلاعات زندان در آن شرکت دارند.

هدف از این یورشها اذیت و آزار زندانیان بی دفاع و سلب امنیت آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورش به سلول زندانیان بی دفاع ضرب و شتم و مورد توهین قرار دادن آنها و همچنین تخریب وسرقت حداقل وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای پایان دادن به اعمال غیر انسانی علیه زندانیان بی دفاع در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹ خرداد ۹۳ برابر با ۰۹ ژون ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا