7 نفر از بازداشت شدگان نصیر آباد به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند

بنابر گزارشهای دریافت شده توسط “کمپین فعالین بلوچ” هفت نفر از بازداشت شدگان نصیرآباد روز یکشنبه 19 بهمن به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده اند که اسامی آنها به شرح ذیل است:
1- عبید بهرامزهی فرزند عبدالله

2- یونس بهرامزهی فرزند عبدالله

3- مسلم دهقانی رحمت فرزند کریچ

4- یوسف بهرامزهی فرزند دارحیم

5- زبیر بهرامزهی فرزند شهداد

6- اکبر بهرامزهی فرزند یارمحمد

7- نعیم بهرامزهی فرزند پیرمحمد

که چهار نفر اول از زندان به خوانواده های خود تماس داشته اند.

یک منبع مطلع از پرونده زندانیان نصیر آباد در این باره گفت: امکان آزاد کردن این افراد قابل پیش بینی است. چون ماموران اطلاعت هر گاه برنامه حذف تعدادی از زندانیانی که به صورت مجموعه ای بازداشت شده اند را داشته باشند تعدادی را برای تلطیف فضا آزاد می کنند”

وی اسامی بقیه افراد زندانی را به شرح ذیل بیان کرد:

1- مصیب وطن خواه فرزند محمد

2-عبدالستار بهرامزی فرزند درا

3- نجیب الرحمن رییسی فرزند مولوی دوست محمد

4- محمد امین رییسی فرزند مولوی فضل الرحمن

5- امین بهرامزهی فرزند دادرحیم

6- ابوبکر ملازهی فرزند مرادبخش

7- ابوبکر (صدیق) بهرامزهی فرزند حاج احمد

8- عامر گهرامزهی فرزند محمد

9- ادریس بلیده ای فرزند عبدالطیف

10- بشیر بلیدیی فرزند عبدالطیف

11- داوود بهرامزهی فرزند دادمحمد

12- امید بهرامزهی فرزند حاج گل

این دوازده نفر تا کنون هیچ تماسی با خانواده نداشتند و احتمال می رود در بازداشتگاه وزارت اطلاعت زاهدان محبوس باشند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا