انتخابات ریاست جمهوری شکاف بوجود آمده است؟

مصاحبه تلویزیون بی بی سی فارسی با عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/am35x3YrjQ0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>مصاحبه تلویزیون بی بی سی فارسی با عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.

Publisher: hd

Source: https://www.youtube.com/watch?v=am35x3YrjQ0&feature=youtu.be

Show More

Related Articles

Back to top button