استقـــلال کوردستـــان حـق طبيعـــی ملــت قهرمان کــورد

تحولات خاورميانه گويای اين واقعيت انکارناپذيراست که کشوری بنام عراق در حال پيوستن به تاريخ است.

در نتيجه اين رويداد تاريخی که در جريان است ملت کــورد به آرزوی ديرين خود يعنی تشکيل کوردستــان مستقل خواهد رسيد. ملت کورد مبارزه ای طولانی و خونين برای رسيدن به استقلال سياسی و آزادی داشته است. به رسميـت شناختـن استقــلال کوردستــان درسـال ۱۹۲۰ ميـلادی ( معاهــده ســِور ) پيشــوای مترقـــی و مردمــی کوردستان شيـــخ محمــود برزنجــی در سال ۱۹۱۴ ميـــلادی به ترکهـای عثمانی، روسيه تـزاری، حکام قاجـار و استعمـارگران انگليس صراحتـــا اعـــلام کـرد که ملــت کـــورد سرزميــن خويـش را خـود اداره می کنــد.قبـل از ايـن رويــداد مهـم ملت کــورد و پيشمرگان کوردستــان به رهبـری آقا اسماعيــل سمکــو و شيــخ محمــود برزنجــی بارهـا موفــق شــده بودنــد تا از سرزميــن اجــدادی و وطــن خــود درمقابل دشمنـان و اشغالگـران قهرمانانه دفاع کننـد.با پايان يافتـن جنگ جهانی اول امپراطـوری عثمانی از هـم فروپاشيــد. مبارزه ملی و استقـــلال طلبانـــه کوردستـــان که قبل از جنگ جهانی اول بر عليه ترکهای عثمانی و قاجاريان به اوج خـود رسيده بود در سطـح بيـن المللـی مطرح شـد.شيـــخ محمــــود برزنجــــی رهبــــر منتخــــب مـــردم کـــورد قــــدرت سياســـی کوردستـــان را در سـال ۱۹۱۸ ميــلادی رسما بدست گرفـت و پروسه تشکيـل حکومت مستقـــل کوردستـــان را در شهـــر سليمانيـه آغـــاز کـرد.طبق قـــراردادی که به تاريــخ دهم اوت ۱۹۲۰ ميــلادی ( ۱۹ مرداد ۱۲۹۹ هـ. ش.) درجلسه ای بين المللـــی در شهــر سـِور امضـــا شـد تشکيـــل کشـــور مستقـــل کوردستـــان با موافقـت و امضـــای نماينـدگانِ کشورهای ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغـال، رومانی، حجاز و صربستان کرواسی ، سلوِونیا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، روسيـه، ارمنستان و ترکيـه به تصويـب رسيــد. « شورای بين الملل » می توانست با عملی کردن قرار داد دهم اوت ۱۹۲۰ « سـور » از جنايات تکاندهنده ای که کوردستــان و ملت کــورد پس از جنگ جهانی اول در معرض آن بوده اند جلوگيری کنــد. اما با راکد گذاشتن قرارداد استقـلال کوردستــان از جانب فرانسه و انگليس و بی تفاوتــی کامل بلشويکهای روسيه ملت کورد ناچار شد تا مبارزه ای طولانی و خونين را تجربه کند. پس از گذشت يک قرن از قرارداد «ســـور» ملت قهرمان کورد همچنان برای رسيدن به استقلال وآزادی سرزمين خويش مصمم است وموفق شده است تا پرچم ملی خويش را بر بخشی ازسرزمين تاريخی کوردستــان به اهتزاز درآورد. پس از گذشت يک قرن از انعقاد قرارداد «ســـور» رهبرملی کوردستــان آقای مسعود بارزانی طی پيامی به مجلس کوردستان ازنمايندگان منتخب ملت کــورد خواسته است تا مقدمات لازم را برای همه پرسی استقلال کوردستــان فراهم کننـــد. اگرچه کاخ سفيـد وسپاه مافيايی ايران بيهوده اصرار دارنـد تا با دميدن نيمه نفسی مصنوعی درلاشه عراق اين کشورمتلاشی شده را نجات دهنــد، بخش وسيعی از کنترل بغداد خارج شده به همراه قسمتی از شام بعنوان يک کشور مستقــل اعلام موجوديت کرده است. در نتيجه هيچ راهی بجز استقــلال برای ملت کــورد باقی نمانده است و هم اکنون جامعه دمکرات عرب، ترکهای ترکيه، اتحاديه اروپا و جامعه جهانی در حال استقبال از کشــور مستقــل کوردستــان هستنـد. کوردستــــــان ءِ وت مستری مبارک بات
آزات ءُ آباد بات گنجيــــــن بلوچستــــــانمحمــد کـريــم بلـــوچنوزدهم ليپ ۷۰۱۴
هشتم جـولای ۲۰۱۴

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا