اعتراض به حذف نام بلوچستان پس از نماز جمعه اهل سنت زاهدان (دُزآپ)

در پی حذف مکرر نام “بلوچستان” از خیابان ها، سربرگ ادارات دولتی و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین وبسایت های رسمی و نیمه رسمی دولتی تعدادی از جوانان بلوچ به طور خودجوش پس از نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان با انتشار بروشورهایی به این اقدام اعتراض کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ این بروشورها که حاوی تصاویر مستندی از حذف نام بلوچستان در سطح شهر زاهدان هست به چرایی این اقدام پرداخته و طرح سوال کرده است “که چه کسی از حذف نام تاریخی بلوچستان در استان سود خواهد برد؟”

در این بروشورها آمده است: “آیا حذف نام بلوچستان در دفترچه های درمانی و سربرگ های اداری عمدی نبود ؟ و به دنبال آن مخدوش کردن تابلو های بلوار بلوچستان و به دنبال آن حذف کلی تابلوها از بلوار مذکور عملی بسیار قبیحانه و غیر قابل چشم پوشی به شمار نمی آید؟ و در پایان و در هفته وحدت نصب بنر های که در آن نام بلوچستان حذف شده بود غیر قابل اغماض است”

این بروشورها مسئولیت این اقدام را متوجه مسئولان دولتی استانی کرده و نوشته است: “روی سخن ما به استاندار و فرماندار و تمامی عوامل ذی نفوذی است که با افکار ساده لوحانه و بدون آینده نگری این گونه جریانات را طرح ریزی می کنند”

سپس در این نوشتار طرح سوال شده است که “آیا حذف نام بلوچستان مشکلی از مشکلات عدیده استان را کم می کند؟”

در نهایت از مردم خواسته شده است که “در مقابل این اقدامات سکوت اختیار نکنند”

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا