اعتصاب غذای معلم بازنشسته زندانی در اعتراض به عدم درمان و انتقال وی به شکنجه گاه زندان زاهدان (دُزآپ)

بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانان ولی فقیه بجای بر آورده کردن خواسته های به حق و انسانی این زندانی سیاسی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند.از زمان انتقال معلم بازنشسته زندانی تا به حال هیچ خبری از وضعیت و شرایط این زندانی در دست نیست .

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »اعتصاب غذای معلم بازنشستهزندانی محمد امین آگوشی در اعتراض به عدم درمان و تشدید فشارها علیه وی و انتقال او به سلولهای انفرادی .

روز پنجشنبه ۴ دی ماه زندانی سیاسی و معلم بازنشسته تبعیدی محمد امین آگوشی در اعتراض به عدم درمان و تشدید فشارها ، اذیت و آزارها علیه وی دست به اعتصاب غذا زد .

بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانان ولی فقیه بجای بر آورده کردن خواسته های به حق و انسانی این زندانی سیاسی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل نمودند.از زمان انتقال معلم بازنشسته زندانی تا به حال هیچ خبری از وضعیت و شرایط این زندانی در دست نیست .

معلم بازنشسته زندانی از بیماریهای متعدد جسمی رنج می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند و همواره بیماری او را به عنوان اهرم فشار علیه وی بکار می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، عدم درمان این زندانی سیاسی و مورد اذیت و آزار قرار دادن وی و سوق دادن او به سوی اعتصاب غذا را محکوم می کند و مسئولیت جان این زندانی سیاسی را به عهده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم می داند و همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان پایان دادن به سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت رژیم ولی آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی و انتقال پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۷ دی۱۳۹۳ برابر با۲۸ دسامبر۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا