اعلام همبستگی ایرانیان آلمان و هوادان حزب مردم بلوچستان در تجمعات شهرهای دوسلدورف و کلن، با قیام‌ مردم

اعلام همبستگی ایرانیان آلمان با قیام‌ مردم

www.instagram.com/jawed_balochi_News

#جاودبلوچینیوز/ ایرانیان ساکن آلمان در دوسلدورف راهپیمایی با برپایی تجمعات اعتراضی، قتل حکومتی مهسا امینی و بلوچستان جنایت‌های این حکومت را محکوم کرده و خواهان سرنگونی این نظام فاسد شدند.

این هموطنان ضمن اعلام حمایت از قیام مردم، شعارهای ضد خامنه‌ای خائن و جمهوری اسلامی سردادند در تاریخ2022.10.1

#جاودبلوچینیوز

#نهبهجمهوریاسلامی #اعتراضاتسراسری #اعتصاباتسراسری #قتل #زن #جنینهک #زنانبلوچ #نهبهخشونتعلیهزنان #بلوچستان #بلوچ #مهساامینی #ژینا_امینی


اعلام همبستگی ایرانیان آلمان با قیام‌ مردم

www.instagram.com/jawed_balochi_News

#جاودبلوچینیوز/ ایرانیان ساکن آلمان در دوسلدورف راهپیمایی با برپایی تجمعات اعتراضی، قتل حکومتی مهسا امینی و بلوچستان جنایت‌های این حکومت را محکوم کرده و خواهان سرنگونی این نظام فاسد شدند.

این هموطنان ضمن اعلام حمایت از قیام مردم، شعارهای ضد خامنه‌ای خائن و جمهوری اسلامی سردادند در تاریخ2022.10.1

#جاودبلوچینیوز

#نهبهجمهوریاسلامی #اعتراضاتسراسری #اعتصاباتسراسری #قتل #زن #جنینهک #زنانبلوچ #نهبهخشونتعلیهزنان #بلوچستان #بلوچ #مهساامینی #ژینا_امینی

اعلام همبستگی ایرانیان آلمان با قیام‌ مردم

www.instagram.com/jawed_balochi_News

#جاودبلوچینیوز/ ایرانیان ساکن آلمان در کلن  با برپایی تجمعات اعتراضی، قتل حکومتی مهسا امینی و جنایت‌های این حکومت را محکوم کرده و خواهان سرنگونی این نظام فاسد شدند.

این هموطنان ضمن اعلام حمایت از قیام مردم، شعارهای ضد خامنه‌ای خائن و جمهوری اسلامی سردادند در تاریخ ۲۰۲۲.۹.۲۹

#جاودبلوچینیوز

#نهبهجمهوریاسلامی #اعتراضاتسراسری #اعتصاباتسراسری #قتل #زن #جنینهک #زنانبلوچ #نهبهخشونتعلیهزنان #بلوچستان #بلوچ #مهساامینی #ژینا_امینی

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا