انتقال زندانی سیاسی بلوچ جیهند ریگی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان (دزُآپ)

روز چهارشنبه شنبه ۳۰ مهر ماه زندانی سیاسی جیهند ریگی به دلیل اعتراض به شرایط قرون وسطایی زندان و رفتارهای غیر انسانی علیه زندانیان بویژه زندانیان سیاسی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به دستور غلامی رییس زندان زاهدان به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » انتقال زندانی سیاسی جیهند ریگی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان

روز چهارشنبه شنبه ۳۰ مهر ماه زندانی سیاسی جیهند ریگی به دلیل اعتراض به شرایط قرون وسطایی زندان و رفتارهای غیر انسانی علیه زندانیان بویژه زندانیان سیاسی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان به دستور غلامی رییس زندان زاهدان به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

زندانبانان ولی فقیه برای تحت فشار قرار دادن و شکنجه جسمی و روحی زندانیان آنها را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل می کنند .این بند فاقد هر گونه امکانات اولیه است. از زمان انتقال جیهند ریگی به بند قرنطینه ، زندانبانان ولی فقیه کلیه تماسهای تلفنی زندانیان و ملاقات آنها با خانواده هایشان را قطع کردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران انتقال این زندانی به بند قرنطینه تنها بدلیل اعتراض به شرایط و رفتارهای غیر انسانی علیه زندانیان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به شرایط قرون وسطایی در زندانهای ولی فقیه و شکنجه زندانیان در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۲ آبان۱۳۹۳ برابر با۳ نوامبر۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا