انتقال مولوی نورالدین کاشانی بعد از ماه ها سلول انفرادی و شکنجه به بند عمومی زندان مرکزی زاهدان

مولوی نورالدین کاشانی تقریبا ۴۵ ساله در مرداد ماه سال ۹۲ درشهر زاهدان با یورش ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و به شکنجه گاه اطلاعات سپاه زاهدان منتقل گردید
بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» دستگیری ، بازجویی و شکنجه مولوی نورالدین کاشانی توسط بازجویان اطلاعات سپاه.

مولوی نورالدین کاشانی تقریبا ۴۵ ساله در مرداد ماه سال ۹۲ درشهر زاهدان با یورش ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و به شکنجه گاه اطلاعات سپاه زاهدان منتقل گردید. وی به مدت ۶ ماه درسلولهای انفرادی شکنجه گاه اطلاعات سپاه تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت . نهایتا بازجویان اطلاعات سپاه اقدام به پرونده سازی دروغین علیه وی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف رژیم ولی فقیه وصدور فتوا به منظور به هلاکت رساندن نیروهای سرکوبگر نمودند.اما مولوی در پاسخ به اتهامات مامورین اطلاعات سپاه به آنها گفته بود که اصلا این مامورها چه کسانی هستند ، چه زمانی و در کجا کشته شده اند ؟
او به مدت ۶ ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه و پس از آن به مدت ۵ ماه درسلولهای انفرادی بند ویژه زندان مرکزی زاهدان برای گرفتن اعترافات تلویزیونی علیه خودش تحت شکنجه های جسمی و روحی و ممنوع الملاقات نگهداری می شود و سپس در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب زاهدان توسط فردی بنام شاه محمدی مورد بازپرسی و متهم شدن بر اساس اتهامات دروغین و واهی قرار گرفت.
مولوی نورالدین کاشانی اخیرا به بند ۴ زندان زاهدان منتقل شده است.
بازجویان وزارت اطلاعات به منظور تکمیل پرونده سازی علیه مولوی نورالدین کاشانی یک جوان ۲۳ ساله به نام عین الله قنبرزهی فرزند رحمان را بازداشت کرده و وی را مدتها تحت شکنجه های وحشیانه قرار داده اند تا علیه مولوی کاشانی اعتراف کند و به این جوان گفته شده است که در صورت عدم اعتراف او را محکوم به اعدام خواهند کرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران دستگیری ، قراردادن در سلولهای انفرادی ، شکنجه مولوی نورالدین کاشانی توسط بازجویان اطلاعات سپاه و پرونده سازی علیه وی و بازداشت عین الله قنبرزهی و شکنجه وی جهت اعتراف علیه مولوی کاشانی را به شدت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدام فوری به منظور توقف بازداشتها ، شکنجه و پرونده سازی علیه مردم ایران توسط بازجویان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۲ آبان ۹۴ برابر با ۲ نوامبر ۲۰۱۵
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا