اول ماه مئی روز جهانی کارگر مبارک باد- حزب مردم بلوچستان

اول ماه مئی (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر هر ساله بعنوان نماد جهانی در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و به مثابه مقاومت و پایداری مبارزات کارگران در سراسر جهان پاس داشته می شود.

در این روز تاریخی همه ساله کارگران و زحمتکشان در سرتاسر جهان با برگزاری راهپیمایهای بزرگ و همایش های خیابانی خواسته های صنفی و سیاسی خود را مطرح می کنند.

و اما در ایران با گذشت چهل سال از قیام مردم نه تنها کارگران و زحمتکشان اجازه برگزاری آزاد مراسم اول ماه مئی را ندارند، بلکه رژیم جهل و جنایت ولی فقیه با تصویب قوانین ضد کارگری بر فشار و سرکوب دائمی خود بر محیط های کارگری بیش از پیش افزوده است و با سیاستهای نادرست خودش، کارخانه ها و کارگاها را به نا بودی کشانده است و کارگران را بیکار نموده است.

این فشار و سرکوب در مناطق ملی نشین مخصوصا در بلوچستان بیش از جاهای دیگر ملموس است. رژیم بجای ایجاد کارخانه و فرصت های اشتغال؛ با ایجاد بزرگترین پایگاههای سرکوب و بیشترین تعداد سرکوبگر در بلوچستان عملا آنرا به صورت منطقه حکومت نظامی خود در آورده است.

حاکمیت دیکتاتور و ستمگر ولی فقیه نه تنها اقدامی در جهت رفع نابرابری، فقر و فساد در بلوچستان و سایر مناطق نکرده است، بلکه با سرکوب؛ حبس؛ تبعید و کشتار جوانان بلوچ و سایر ملتها به حاکمیت ننگین خود ادامه می دهد. قصه بی پایان ظلم و تبعیض های متعدد و گوناگون همچنان در بلوچستان ادامه دارد و روزی نیست که شاهد اعدام و کشته شدن جوان بلوچی به دست پاسداران جهل و جنایت نباشیم.

با تمام این ستمگریها؛ سرکوبها؛ حبس؛ تبعید و کشتار و سایر اقدامات غیر انسانی نه تنها مردم آزادیخواه و حق طلب بلوچستان و سایر مناطق تسلیم سیاستهای ضد انسانی رژیم نشده اند بلکه با اقدامات مختلف بر احقاق و وصول حقوق پایمال شدۀ خود بیش از پیش اصرار دارند.

حزب مردم بلوچستان ضمن تبریک اول ماه مئی؛ روز جهانی کارگر به همه کارگران جهان مخصوصا کارگران و زحمتکشان بلوچستان از تمامی اقشار و طبقات جامعه ؛ اعم از کارگران؛ معلمان؛ کارمندان؛ زنان ، دانشجویان و دانش آموزان می خواهد تا جهت احقاق حقوق خود متحد و سازمان یافته شده و سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی رژیم را به چالش به کشند.

حزب مردم بلوچستان تا رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران و دستیابی مردم بلوچستان به حاکمیت خود لحظه ای از کار و فعالیت خود باز نخواهد ایستاد. و از همه دعوت می کند تا برای رسیدن به آزادی؛ دمکراسی و حقوق ملی جبهه مقاومت خود را بر علیه ستمگری و دیکتاتوری و تبعیض گسترده تر کنیم.

پیروزی ما در گرو اتحاد و هماهنگی و همبستگی ماست و عاری از هر گونه ظلم و ستم به امید جامعه ای آباد و آزاد.

حزب مردم بلوچستان

اول ماه مئی 2019 اردیبهشت 1398

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا