بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران در محکومیت حذف “عربها” از جغرافیای ایران

پس از حذف مردم عرب اهواز از نقشه جغرافیای ایران، اعتراضات مسالمت آمیز آنها نیز با خشونت سرکوب می شود.

بدیهی است دستهای پنهان و آشکار عوامل حکومت در انکار هویت مردم عرب، انکارفرهنگ و زبان و داشته های فرهنگی آنها در کار شدند تا با ادغام جمعیت از نقاط دیگر کشور در ملیت و اقوام عرب در سراسر جنوب ایران انها را آسیمیله و محو نمایند.

اعمال این سیاست در چند روز گذشته با حذف نام عرب از کنار نام سایر ملیتها و اقوام بطور روشنی نشان از یک توطئه حکومتی بر علیه مردم این منطقه دارد. این دلیلی مهمی است تا اعتراضات چند روز گذشته و مقاومت مسالمت آمیز آنها نسبت به موجودیت و هویت عرب در کشور مورد حمایت همه ملیتها و اقوام ایرانی قرار بگیرد، چنین شیوه یکسان سازی توسط حکومت مستبد شیعی و حذف و انکار کثیرالمله بودن مردم ایران به هر ملیت و قوم دیگر نیز کشانده خواهد شد.

کثیرالمله بودن جمعیت ایران، ویژگی این سرزمین است و حفظ این ویژگی جزء مسئولیت همه ایرانیان است. جمهوری اسلامی اما در تلاش است از طروق ادغام، حذف و تفرقه در میان آنان از همبستگی و اتحاد و همدردی آنها نسبت به یکدیگر را جلوگیری نماید.

در این میان اما مقاومت شجاعانه مردم اهواز در مقابل سرکوب وحشیانه عوامل حکومت نشان می دهد که نابود کردن هویتها نه تنها ممکن نیست بلکه هشداری برای سایر ملیتها و اقوام ایران است که در مقابل چنین توطئه ها و تهاجمات هوشیارباشند.

شورای دموکراسی خواهان ایران از همه ملیتها و اقوام ایران می خواهد در این شرایط بغرنج و حساس تاریخی با اقدامات حمایتگرانه از مردم اهواز در یک اتحاد سراسری خود را برای به سقوط کشاندن جمهوری اسلامی مستبد و ضد مردمی آماده نمایند. آمادگی ملیتها و اقوام سراسر ایران، با هدف اتحاد و همبستگی و اقدامات اعتراضی سراسری در مقابله با جمهوری مستبد اسلامی خواهد بود.

شورای دموکراسی خواهان ایران ضمن حمایت از مطالبات بر حق مردم اهواز در حفظ هویت خویش، اقدامات سرگوبگرانه جمهوری اسلامی در مقابله با مردم رنجدیده این منطقه را محکوم می نماید.

دبیرخانه شورای دمکراسی خواهان ایران

نام احزاب و سازمانهابترتیب حروف الفباء

1- جبهه دموکراتیک ایران

2- جبهه متحد بلوچستان

3- جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه

4- سازمان فرهنگی و سياسى خلق تورکمن

5- حزب اتحاد بختيارى و لورستان

6- حزب تضامن دموکراتيک اهواز

7- حزب دموکرات کردستان

8- حزب کومله کردستان ایران

9- حزب مردم بلوچستان

10- کانون فرهنگی و سياسى آذربایجان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا