بیانیه مشترک ۱٩نهاد چپ و دمکراتیک در گرامیداشت یاد جانفشانان جمعه خونین سی(۳۰) سپتامبر زاهدان و خاش!

در گرامیداشت یاد جانفشانان جمعه خونین سی(۳۰) سپتامبر زاهدان و خاش!

سی(۳۰) سپتامبر، سالروز جمعه‌ی خونین بلوچستان است. نزدیک به یک سال از روز اعتراض به تجاوز ابراهیم کوچکزایی سرهنگ جنایتکار رژیم اسلامی ایران، به ماهو، دخترنوجوان بلوچ می‌گذرد. روزی که در آن صدها کودک، نوجوان، جوان، و زن و مرد بلوچ به خاک و خون کشیده شدند.

پرسش اساسی این استکه: چرا کودکان، جوانان، زنان و مردان بلوچ، به جرم و گناه، دفاع ازباورها، و حقوق اولیه خود، به جرم بلوچ بودن و زبان و فرهنگ متفاوت داشتن، به جرم تاریخ وسرزمین آبا و اجدادی خود و یا برای دفاع ازحق زندگی و بلند کردن صدای مظلومیت یک ملت درایران جان شان راازدست دادند؟ در روز جمعه۳۰سپتامبر۲۰۲۲ که به جمعه خونین زاهدان معروف شد، نیروهای پلیس، سپاه پاسداران و نیروی شبه نظامی مرصاد و بسیجی ها، با حمله به تظاهرات مسالمت آمیز درشهر زاهدان، دست به کشتار مردم زدند و طی یک ساعت ۱۲۰ نفرمعترض را کشته و بیش از ۳۰۰ نفر را به شدت زخمی نمودند و طی روزهای بعد، صدها تن را دستگیر و زندانی کردند. در کشتار زاهدان ۱۷کودک ۸ تا۱۵ساله نیز کشته شدند. پنج هفته بعد، در روز جمعه چهارم(۴) نوامبر، نیروهای امنیتی و شبه نظامی به تظاهرات مسالمت آمیز در شهرستان خاش حمله کردند و ۲۱ معترض را کشتند، دهها تن دیگر را به شدت مجروح و تعداد زیادی را دستگیر کردند. آنهم به این دلیل که یک سرهنگ جانی و قاتل فرزندان مردم را که در این سیستم سرتا پا فساد و چپاول که یادگرفتند آدم بکشند و تنها با زور و لوله تفتگ فرمان برانند و سرکوب کنند از تیررس خارج سازند.

امروز۳۰درصد اعدامھای سرتاسرایران از مردمان بلوچ می باشند۔ این آمار شامل کشتارخیابانی که بطورمداوم و بدون ایست و بازرسی اتفاق میاُفتد و یا کُشتار سوختبرھای بلوچ که بدلیل بیکاری مزمن تحت عنوان «جان برای نان» بدان روی آورده اند و یا کشتار روزانه ی کسانی که قاتلان شان ناشناخته مانده وخواھند ماند، نمی گردد. می توان گفت: رهبران و مجریان رژیم با صحنه سازی ها و سناریوهای خودساخته دراستان های سیستان و بلوچستان، کردستان و سایرشهرها و مناطق ملی کشور، سعی درراه اندازی جنگ علیه مردمان این مناطق رادرسرمی پرورانند. باید نوشت: اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درمناطق مرکزی کشورمرتکب جنایت می شوند، در بلوچستان و کردستان و خوزستان نسل کُشی و جنایت علیه بشریت می کند.

ازجانب حاکمیت اسلامی واطاق های فکر دستگاه اطلاعاتی نظام، امنیت بلوچستان به سپاه «مرصاد»، زیرمجموعه ای از سپاه قدس»سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» سپرده شده است۔ ازاولین خدمات سپاه مرصاد در راستای تأمین امنیت بلوچستان، توزیع رایگان اسلحه در میان اقوام و قبایل بلوچ تحت عنوان ساماندھی «بسیج عشایری است و ھمزمان ھم تحت پوشش قاچاقچیان فروش اسلحه، دسترسی به اسلحه در سطح وسیعی در بلوچستان و ارزان تر از نان به آسانی فراھم گشته است»

مردم زاهدان با آغاز خیزش انقلابی زن-زندگی-آزادی، ازهفته پایانی شهریور سال گذشته، تا به امروز هر جمعه در اعتراض به سرکوب وحشیانه، کشتار و شکنجه رژیم، با شعار «قسم بخون ياران، ايستاده ايم تا پايان» تجمع کرده به مبارزه متشکل شان ادامه می دهند. !

ما فعالان نهادهای چپ و دمکراتیک درسالگرد قتل عام سازمانیافته جمعه خونین سی ام (۳۰)سپتامبر در بلوچستان، به خیابان می آییم واز راههای گوناگون تلاش می ورزیم تا صدای مردمانی باشیم که سال هاست قهرمانانه در برابر ظلم ایستادند و علیه تبعیض همچنان می جنگند!

دراین روز برای لبخند هستی، برای دسته های پینه بسته اقبال، امید، احمد رضا، محسن و برای تمام کودکان کار، برای رقص شتابان خدانور، برای همه جانفشانان بدون شناسنامه و همه آنانی که گمنام ازمیان ما رفتند و برای همدردی با مادران و پدران و مردمان دادخواه بلوچستان اعتراض خواهیم کرد!

بیانیه مشترک ۱٩نهاد چپ و دمکراتیک درگرامیداشت یاد جانفشانان جمعه خونین سی(۳۰) سپتامبر زاهدان و خاش!

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا