تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر

اسکله مسافری کنارک با هزینه ساخت میلیاردی پس از گذشت پنج روز از افتتاحیه با متلاطم شدن دریا در حال ویرانی و تخریب شد.
جزییات انواع اسکله های شناور در ذیل آمده است:
اسکله های شناور بر اساس کاربرد و یا نوع مصالحی که در ساخت آن مصرف می شود به دسته های مختلفی تقسیم می گردد. از نظر نوع کاربری : اسکله های شناور مسافربری ، تفریحی ، ماهی گیری ، باربری ، امدادرسانی ، نفتی و …می باشند.
از نظر نوع مصالح ساخت : اسکله های شناور ساخته شده از مواد فلزی ، بتونی ، مواد مصنوعی و یا ترکیبی از این مواد.
بطور عمده اسکله های شناور که مصارف سبک دارند و در مکانهایی که دارای امواج و جزر و مد بسیار ناچیز نصب می شوند از مواد پلیمری تهیه می شوند که با توجه با ناچیز بودن نیروهای پهلوگیری قایقهای کوچک ماهیگیری و یا تندرو این مواد بسیار مقرون به صرفه می باشند .
البته با افزایش وسعت اسکله ضروری است که از سازه های فلزی نیز برای افزایش ایمنی در آنها استفاده شود .
این اسکله ها خود به ساحل متصل می باشند و از سطح خود آنهابه عنوان پل دسترسی استفاده می شود .

اسکله هایی که دارای شدت رفت و آمد نسبتا بیشتری بوده و برای قایقهای بزرگتر در نظر گرفته می شوند از سازه های فلزی با خواص ویژه (مقاوم در برابر خوردگی ، تحمل خستگی بالا و …) ساخته شده که از این دسته می توان اسکله های شناور امداد و تجسس را نام برد .

همچنین اسکله های تفریحی و مسافرتی که در حاشیه رودخانه های بزرگ مستقر می شوند نیز از این دسته می باشند . این گونه اسکله ها در فاصله های ۱۰ تا ۵۰ متری از سواحل مستقر شده و به کمک یک پل معلق نسبتا کوچک به ساحل مرتبط می شوند .

اسکله های بتونی در مناطقی کارآیی دارند که امواج زیاد بوده و یا محل مورد نظر در حوزه خلیج موج شکن نباشد.

برای مثال اسکله های تفریحی و مسافرتی که در حاشیه سواحل دریاها و دریاچه های بزرگ از این دسته می باشند . این اسکله ها باید با یک پل ترکیبی به ساحل وصل شوند که بخش ابتدایی این پل بر روی شمع (Pile) ثابت بوده و بخش انتهایی متصل به اسکله شناور بصورت معلق ساخته می شود .

اسکله های بسیار بزرگتری که معمولا برای تخلیه نفتکشها و یا بارگیری کشتی های بزرگ در فواصل دورتری از ساحل نصب می شوند با ترکیبی از این مواد ساخته می شوند . در این موارد پلهای دسترسی نیز باید بصورت شناور طراحی و ساخته شوند .

تصاویر تخریب اسکله مسافری کنارک را در ذیل مشاهده نمایید.

تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر

تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر

تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر

تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر

تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر
تخریب اسکه مسافری کنارک به چابهار پنج روز پس از افتتاحیه+ تصاویر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا