تلویزیون اندیشه: حسین مهری و عبدالستار دوشوکی (مسائل بلوچستان، کشته شدن عبدالرئوف ریگی و اعدام مهرنهاد و وعده های دولت روحانی به مردم بلوچ و اهل سنت)

 

تلویزیون اندیشه: حسین مهری و عبدالستار دوشوکی (مسائل بلوچستان، کشته شدن عبدالرئوف ریگی و اعدام مهرنهاد و وعده های دولت روحانی به مردم بلوچ و اهل سنت)

تلویزیون اندیشه: حسین مهری و عبدالستار دوشوکی (مسائل بلوچستان، کشته شدن عبدالرئوف ریگی و اعدام مهرنهاد و وعده های دولت روحانی به مردم بلوچ و اهل سنت)

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا