درتوسعه سواحل مکران طرحی برای اشتغال بومیان در نظر گرفته نشده است!

سوألمان این بود که چرا جذب و یا باروری نیروی کار بومی محلی در طرح های توسعه سواحل مکران دیده نمی شود؟

علی رضا اخوان در گفت و گو با خبرنگار چهاربهاران اظهار کرد: در ۲روز همایش توسعه سواحل مکران و وجود سرمایه گذاران خارجی و داخلی طرحی درخصوص اشتغال بومیان به میان نیامد بعنوان مهمان در آن جمع حضور داشتم وپس از ارائه طرح توسعه مکران توسط کار گروه سرمایه گذار داخلی در همایش و نبود پنلی از توسعه معیشتی و اشتغال بیکاران بومی پیگیر شدم. وی افزود: تنها سوال کننده شهردار سوران و بنده بودیم، که کتبا سوال را مطرح کرده و سوألمان این بود که چرا جذب و یا باروری نیروی کار بومی محلی در طرح های توسعه سواحل مکران دیده نمی شود؟ اخوان ادامه داد: پس از خواندن سوال مجددا شهردار سوران پشت تریبون قرار گرفته و رسما و با معرفی خود بعنوان یک مدیر بومی سوال را مجددا مطرح کرده که سرمایه گذار از پاسخ امتنا کرد و به دبیر جلسه واگذار نمود و ایشان هم در نوع خود جالب پاسخ دادند که ما سرمایه گذار هستیم و نه متعهد اشتغال !!!!!!و میتوانیم سوال شما را بررسی کنیم. وی تصریح کرد: این است حال روز نیروی کار بومی، مطالبات مردم را چه کسی دنبال خواهد کرد نماینده، شورای شهر، شهرداری یا فرمانداری؟

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا