درتوسعه سواحل مکران طرحی برای اشتغال بومیان در نظر گرفته نشده است!

سوألمان این بود که چرا جذب و یا باروری نیروی کار بومی محلی در طرح های توسعه سواحل مکران دیده نمی شود؟

علی رضا اخوان در گفت و گو با خبرنگار چهاربهاران اظهار کرد: در ۲روز همایش توسعه سواحل مکران و وجود سرمایه گذاران خارجی و داخلی طرحی درخصوص اشتغال بومیان به میان نیامد بعنوان مهمان در آن جمع حضور داشتم وپس از ارائه طرح توسعه مکران توسط کار گروه سرمایه گذار داخلی در همایش و نبود پنلی از توسعه معیشتی و اشتغال بیکاران بومی پیگیر شدم. وی افزود: تنها سوال کننده شهردار سوران و بنده بودیم، که کتبا سوال را مطرح کرده و سوألمان این بود که چرا جذب و یا باروری نیروی کار بومی محلی در طرح های توسعه سواحل مکران دیده نمی شود؟ اخوان ادامه داد: پس از خواندن سوال مجددا شهردار سوران پشت تریبون قرار گرفته و رسما و با معرفی خود بعنوان یک مدیر بومی سوال را مجددا مطرح کرده که سرمایه گذار از پاسخ امتنا کرد و به دبیر جلسه واگذار نمود و ایشان هم در نوع خود جالب پاسخ دادند که ما سرمایه گذار هستیم و نه متعهد اشتغال !!!!!!و میتوانیم سوال شما را بررسی کنیم. وی تصریح کرد: این است حال روز نیروی کار بومی، مطالبات مردم را چه کسی دنبال خواهد کرد نماینده، شورای شهر، شهرداری یا فرمانداری؟

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن