سکوت مطلق جامعه جهانی در خصوص اعدامها در ایران کیچی براهویی

سکوت مطلق جامعه جهانی در خصوص اعدامهایی که درجمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.

و جامعه ما به نوعی چشمهای خود را بر آن بسته وهیچگونه عکس العملی در برابر این اعدامها ازخود نشان نداده وفقط به صورت نمادین مخالف این اعدام ها درجمهوری اسلامی ایران هستند.امروزه مردم ایران شاهد اعدمهایی هستند که به صورت دست جمعی انجام میگیرد که متاسفانه شرایط زندگی اجتماعی وفردی را برای تمامی ملت ایران بسیار سخت کرده است .

متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی ایران افراد را با پرونده سازی های نا عادلانه زیرشکنجه های سنگین می برند تا دست به اعترافات تحمیل شده بزنند که حتئ روحشان ازآن خبرندارد. و همچنین دردادگاهای نمایشی بدونه آنکه حق گرفتن وکیل و دفاع ارخود داشته باشند به اتهاماتی گوناگون مانند عضویت در احذاب ها سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری و تبلیغ عقایده اقلیت های قومی و مذهبی اهل سنت در استانهای سنی نشین کورد وبلوچ وعرب به جرم محاربه با خدا و تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام می شوند

این نظام با شکل گیری درسال 1357 تنها برای ظلم و ستم. تجاوز به حریم خصوصی ملت ایران مانند قتل های زنجیره ای . غارت چپاول ثروت ملی وتبعیض نژادی وقومی مذهبی وناکام بودن در امور اوضاع نابسامان داخلی وخارجی و دخالت در امورزندگی فردی و اجتماعی مردم.

سازمان حقوق بشری بلوچستان این اعدامها و جنایتها را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی وفعالان مدنی و عقیدتی بدون هیچ قید وشرطی هستیم.

رزوهای گذشته حاکی ازآن است که حکومت اسلامی برای بقای خود متوسل به اعدام و سرکوب مخالفانش شده است وخواهد شد.

مبارزه ما بر علیه کلیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است به همین دلیل باید فریاد در گلو شکسته اعدام شدگان وخانواده آنها باشیم .

زنده بادآزادی.

زنده بادزنگی.

زنده باد اسانیت

تظاهرات در فرانکفورت 28/8/2016… مقابل کونسلگری جمهوری اسلامی ایران

کیچی براهویی.

 

Publisher: mh

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا