قتل روزانه جوانان بلوچ چهباری (چابهاری) توسط ماموران رژیم

به گزارش سازمان حقوق بشر بلوچستان امروز شنبه ۲۷جون ۲۰۱۵ ماموران رژیم اشغالگر به یک جوان بلوچ بنام سیف سلطانپور فرزند حنیف سلطانپور در جاده کنارک چهبار ایست می دهند متاسفانه ایشان به ایست ماموران اشغالگر توجه نمی کند وهمچنان تا تیس به رانندگی ادامه می دهد. به تیس که می رسد از ماشین پیاده می شود و از ترس سعی می کند فرار کند اما ماموران ضد بلوچ بدون توجه مستقیم و از فاصله بسیار نزدیک به سر او شلیک می کنند و چندین تیر به او اصابت می کند و درجا جان می دهد.

soltan1

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا