قرارداد ۲۵ ساله‌ی ایران و چین و صدمات آن برمردم بلوچ بلوچستان

حزب مردم بلوچستان

قرارداد ۲۵ ساله‌ی ایران و چین و صدمات آن برمردم بلوچ بلوچستان

ورود و فعالیت‌ کشتی‌های صید صنعتی ترال چینی درسال‌ھای گذشته در آب‌ھای دریایی‌ِ بلوچستان به خوبی نشان داده است که چین تنها به تأمین منافع یک سویه‌ی خود می‌اندیشد و در این مدت ھدفی جز کسب غنیمت به بھای تخریب محیط زیست آبزیان و بیکار نمودن صیادان بلوچ نداشته است.

مستقر شدن چین در شهرهای سیریک، جاسک، چابهار و دیگر مناطق ساحلی‌ِ بلوچستان، و وصل نمودن این منطقه‌ی استراتژیک به چین با ایجاد راه‌های مواصلاتی‌ِ زمینی و دریایی تنها در رقابت و تسلط بر دنیای غرب و رقبای منطقه‌ای‌اش معنا پیدا می‌کند۰
چین با حضور خود در سواحل طولانی بلوچستان می‌تواند به لحاظ سوق‌الجیشی و کنترل منابع دریایی و زمینی این منطقه‌ی استراتژیک، کنترل خود را هم بر ایران و هم بر پاکستان اعمال و به شکل خارق‌العاده‌ای به برتری خود بر رقبای بین المللی‌اش بیفزاید.

تجربه‌ی حضور چین در کشورهایی چون کامبوج و سریلانکا موید آن است که پروژه‌های چینی برای اینچنین مناطقی و مردمانش ایجاد شغل و توسعه‌ی پایدار نمی‌کند۰ چین درسواحل بلوچستان نیز منابع موجود را تاراج و از طریق گسیل جمعیت زیادی از نیروی کار چینی از یکسو و ھمچنین در ھمدستیِ با دولت ایران با گُسیل نیروھای کارغیر بومی به سیاست‌ھای سیستماتیک دولت ایران در سرعت بخشیدن به آمایش سرزمینی و تغییر بافت جمعیتیِ مردم بلوچ خدمت خواھد نمود.

هدف ایران از این قرارداد تأمین منابع مالی جهت پیشبرد سیاست‌ھای توسعه طلبانه‌ی منطقه‌ای به شکل دخالت‌های بی‌ثبات کننده و تأمین مالی تروریسم است. دخالت‌های بی‌ثبات کننده‌ی ایران در کشورهایی چون عراق، لبنان، سوریه، بحرین و یمن باعث نقض گسترده‌ی حقوق بشر و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در این کشورها و کشتار وسیع مردم بی‌دفاع شده است.
حضور چین در مناطق ساحلی جنوب جغرافیای ایران بیشترین صدمات اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی را بر مردم بلوچستان و عربستان (خوزستان) که هم به لحاظ سوق‌الجیشی و هم دارا بودن منابع ثروت از اهمیت بالایی برخوردار هستند، وارد خواهد ساخت۰

لازم به ذکر است که:
۱. با توجه به مخالفت مردم بلوچ دربلوچستان شرقی، غربی و شمالی با حضور چینی‌ھا در بلوچستان، چینی‌ھا ملت بلوچ را دشمن خود محسوب نموده و در جهت تسریع آمایش سرزمینی و جمعیتی بلوچستان در هماهنگی کامل با دولت ایران عمل نموده و پس از تثبیت حضور خود در بلوچستان در درازمدت با مردم بلوچ همانند ملت ایغور برخورد خواهند نمود.

۲. با افزایش بیکاری نیروی کار بلوچ به علت ورود نیروهای کار چینی و وابستگان سپاه پاسداران، حاشیه نشینی و بی‌خانمانی در بلوچستان بیشتر خواهد شد.

۳. تخریب اکوسیستم دریای بلوچستان با افزایش فعالیت کشتی‌های صید ترال و بیکاری بیشتر صیادان بلوچ که با وام‌هایی با بهره‌های سنگین اقدام به خرید شناورهای صیادی نموده‌اند، یکی از تبعات این مسئله است. نبود صید در دریای بلوچستان یا صیادان را هر چه بیشتر راهی آب‌ھای دریایی دور و خطرناکی چون سواحل سومالی می‌نماید یا مورد بھره برداریِ ھر چه بیشتردر جهت اھداف مخرب نیروی قدس سپاه پاسداران قرار خواھند گرفت.

۴. ورود چین به تخریب هر چه بیشتر محیط زیست بلوچستان با اجرای پروژه‌های پتروشیمی ویرانگر منجر خواهد شد.

۵. میلیتاریزه شدن بیشتر منطقه با حضور نیروهای امنیتی چینی و افزایش نیروهای سرکوب ایران به همراه برخوردهای امنیتی و لگدمال نمودن کرامت انسانی مردم بلوچ در سرزمین تاریخی آن‌ها از دیگر تبعات ورود چین به بلوچستان خواهد بود.

۶. پروژه‌ی حضور چین و عدم تربیت نیروی متخصص بومی، علاوه بر نیروی کار چینی باعث حضور و اسکان جمعیت میلیونی افراد غیر بومیِ جویای کار به بنادر بلوچستان خواھد شد. حضور این افراد که مجھز به دانش فنی هستند باعث در اقلیت قرار گرفتن و به حاشیه رانده شدن بومیان خواهد شد.

۷. چین در چارچوب این معاھده دست به استخراج نفت، گاز و دیگر منابع غنی بلوچستان و انتقال آن‌ها به کارخانه‌های سیری ناپذیر خود خواهد زد بی آنکه مردم بلوچ ازمنافع آن بهره‌ای ببرند.

۸. مطابق آنچه تاکنون در برخی از روزنامه‌ها و مجلات افشاء شده است، رژیم ایران در قبال امتیازات بی‌حد و حصری که به چین در چارچوب این قرارداد داده است، خواهان برخورداری از سیستم جاسوسی، نظارت و کنترل همه‌ی شئونات اجتماعی مشابه آنچه در چین جریان دارد، می‌باشد تا بتواند ضمن کنترل صد در صدی مردم، هر حرکت اعتراضی‌ای را در نطفه خفه نماید.
در پایان می‌توان گفت این یک نقشه‌ی راه جدید و روشنی برای برقراری استعمار نوین به سبک چینی در بلوچستان، اهواز و دیگر مناطق جنوب ایران است.

حزب مردم بلوچستان
آوريل 2021

حزب مردم بلوچستان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا