قطعنامه حزب مردم بلوچستان در تظاهرات کلن- آلمان

نقض حقوق مردم بلوچستان و ستیز با نمادهای ملّی، فرهنگی و مذهبی این ملّت، در جمهوری اسلامی هر روز ابعاد بیشتری به خود میگیرد

دولت روحانی از بدو به قدرت اجرایی رسیدن، میزان سرکوب و اعدام مردم بلوچ را در همه سطوح گسترش داده است.

تلاش دولت های ایران جهت تضعیف سیاسی، فرهنگی، حذف و از بین بردن نمادهای ملّی مردم بلوچ، با به قدرت رسیدن سلسله پهلوی آغازشد.

با به قدرت رسیدن سلسله استبداد پهلوی قدرت حکومت های “ایالتی و ولایتی” به مرکز منتقل گردید و ملتهای ساکن فارس (ایران کنونی) مورد تبعیض قرار گرفتند.

بعد از نابودی حکومت های “ایالتی و ولایتی” توسط رضاشاه، با تسخیر بلوچستان و دستگیری و اعدام حاکم بلوچستان میر دوست محمد خان بارکزایی در اوایل به قدرت رسیدن رضاشاه، بلوچستان ضمیمه ایران شد و مناطق وسیعی از خاک بلوچستان، به مناطق همجوار ادغام گردید.

آسیمیلاسیون زبانی، فرهنگی و قرار ندادن امکانات آموزشی بجز در شهرهای بزرگ و مناطق پر جمعیت به شکل بسیار محدود و در فقر نگهداشتن عمدی مردم بلوچ به طور سیستماتیک در برنامه عمل دولتهای سلسله پهلوی بوده است.

با تغییر نظام حکومتی در ایران و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تبعیضات گسترده تر و آسیمیلاسیون شدت بیشتری یافته، اکنون رژیم مذهبی ایران در صدد حذف نام بلوچستان برآمده و قصد تقسیم آن، به مناطق کوچکتر با اسامی موهوم را دارد.

جمهوری اسلامی ایران برای تغییر بافت جمعیتی بلوچستان که خیانت علیه بشریت است، در نظر دارد با احداث سه شهرک در مناطق جنوبی بلوچستان و اعزام میلیونها غیربومی، بافت جمعیتی و فرهنگی منطقه را بهم ریزد.

از سالها پیش تاکنون رژیم جمهوری اسلامی جهت حذف و نابودی فرهنگ، ادب و نمادهای ملّی ملّت بلوچ حداکثر توان خود را بکار گرفته است و در این مسیر از اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی که اجازه تحصیل به زبان مادری برای ملیتهای ایران در منطقه خودشان را می دهد، جلوگیری می نماید.

در جمهوری اسلامی ایران:

1- زنان در جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح از تبعیض جنسیتی در رنجند، این تبعیض در میان زنان ملّتهای خارج از حاکمیت شامل ملّتهای: بلوچ، تُرک، کُرد،عرب، ترکمن، لُر و…مضاعف و در بسیاری از موارد چند برابر است.

حزب مردم بلوچستان رفع تبعیضات گسترده و نهادینه شده علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران را در رسیدن ملّتها به حق حاکمیت ارزیابی می کند و برای رسیدن حق حاکمیت ملّت بلوچ در ایران به شکل دمکراتیک در چارچوب حقوق بین المللی و منشور جهانی حقوق بشر مبارزه می کند.

2- زبان و فرهنگ ملّت بلوچ برای از میان برداشتن آن سرکوب و تحقیر می شود.

کودکان بلوچ از دسترسی تحصیل و آموزش به زبان مادری محروم گردیده اند، این محرومیت عاملی است که دانش آموزان بلوچ نتوانند با فارسی زبانان در درک و یادگیری مواد آموزشی، رقابت کنند.

بکار نگرفتن زبان مادری موجب از میان رفتن علاقه به آموزش وبه ترک تحصیل دانش آموزان بلوچ شده است. زمینه افت بسیار بالای تحصیلات عالی محرومیت از بکارگیری زبان مادری در آموزش است.

3- دانشحویان بلوچ در دانشگاه ها دچار محرومیت های فراوانی هستند و به دلیل وابستگی قومی (ملّی) مذهبی که منطبق با باور حاکمان نظام نیست، و زبان (بلوچی) به عنوان تهدید امنیتی نگریسه می شوند و موجبات ترک تحصیل، اخراج و زندانی شدن آنان را فراهم می آورند.

گاهأ حتی برای ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان بلوچ و برای از بین بردن احتمال تقاضای اجرای مفاد حقوق بشر سازمان ملل متحد و رفع تبعیض ملّی، تعدادی از دانشجویان بلوچ برای ارعاب پراکنی، اخراج و یا زندانی می شوند.

4- کشتار مردم بلوچستان حتی خارج از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به شکل سیستماتیک همواره سیر صعودی را می پیماید.

یکی از مسئولان نیروی انتظامی مرصاد که نیروی سرکوب زیر نظر مستقیم رهبر نظام است و فقط در مقابل او پاسخگو میباشد، در مصاحبه ای با روزنامه اطلاعات بیان داشت “به ما دستور داده نشده است کسانی را که اسلحه دارند دستگیر نموده و تحویل مقامات قضایی بدهیم، بلکه دستور داده شده که افراد مسلح در هر کجا دستگیر شوند، همانجا اعدام گردند”.

این نشانه توحش نظام قرون وسطایی و سوق دادن جامعه به سوی بی قانونی و هرج و مرج در همه سطوح است.

ضرب و شتم مردم و تیراندازی عمدی به قصد کشت در میان جمعیت اکنون به صورت یک واقعه روزمره در بلوچستان در آمده است که این طرحی برای سرکوب و ادامه حکومت در ایجاد رعب و وحشت است .

5- حکم اعدام در مورد فعالان سیاسی به اتهام واهی محارب با خدا و قاچاقچیان مواد مخدر کماکان به اجرا گذاشته میشود.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل ” دولت ایران همواره از اجرای حکم اعدام در میان اقلیتهای ملّی برای زهرچشم گرفتن و ایجاد رعب و وحشت استفاده کرده است. “

6- مطبوعات و رسانه های گروهی بیطرف در بلوچستان اجازه انتشار ندارند و هر گونه فعالیتی در این زمینه سرکوب میشود.

آقای یعقوب مهرنهّاد وبلاگنویس و فعال سیاسی منتقد دولت، که با مجوز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین نظام فعالیت می نمود، را تحمل نکردند، او را دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام نمودند.

آقای یعقوب مهرنهاد اولین وبلاگ نویس اعدامی جهان است. جمهوری اسلامی ایران دسترسی به اخبار و اطلاعات در بلوچستان را غیر ممکن کرده است، تا بتواند راحت تر، بی دردسر و دور از انظار جهان، که موجب اعتراض مجامع بین المللی میگردد، مردم بلوچستان را سرکوب کند.

7- آزادی بیان و اندیشه در ابعاد گسترده ای در جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک تقض میشود. نویسندگان ،

روزنامه نگاران و هنرمندان در جمهوری اسلامی همواره در خطر بازداشت، محاکمه فرمایشی و زندان قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران فعالیت سازمانهای غیر دولتی مستقل را شدیداً کنترل میکند، حوزه های فعالیت آنها را محدود میسازد و از گستردگی آنها جلوگیری مینماید.

8- جمهوری اسلامی ایران از مبادله آزادانه اطلاعات ممانعت میکند. روزنامه ها و نشریات مستقل توقیف میشوند و سایت های سیاسی ای که برای آشنایی مردم به حقوق انسانی آنها طبق منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت میکنند فیلتر میشوند.

سخی ریگی وبلاگ نویس بلوچ به جرم وبلاگ نویسی به زندان طولانی مدت و تبعید محکوم شده است که هم اکنون دوران زندان را میگذراند.

کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر بشدت منفی است. رژیم به شکلی سیستماتیک ملّت بلوچ و دیگر ملّتهای خارج از حاکمیت چون ملّت، تُرک، کُرد، عرب، تُرکمن، لُر و اقوام دیگر را سرکوب می کند.

حزب مردم بلوچستان جهت افشای سیاستهای بغایت شوونیستی و فاشیستی رژیم در بلوچستان، این تظاهرات اعتراضی و آگاه گرایانه را در کلن برگزار می کند.

حزب مردم بلوچستان بر این باور است که تظاهرات اعتراضی، آگاه رسانی و افشاگری در مورد نقض حقوق بشر، میتواند در سطح بین المللی منجر به محکومیت نظام و وادار نمودن آن به رعایت حقوق بشر گردد.

حزب مردم بلوچستان از دولت و پارلمان آلمان و پارلمان اروپا تقاضا دارد برای رسیدن به اهداف انسانی منطبق بر حقوق بشر، در ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک خود از جمهوری اسلامی بخواهند:

1- اعدام زندانیان بلوچ و دیگر زندانیان به هر بهانه را متوقف شود.

2- زندانیان سیاسی بلوچ آقایان، صابر ملک رئیسی، سخی ریگی، ملک زاده و دیگر زندانیان سیاسی آزاد گردند.

3- پیگرد فعالین سیاسی، فرهنگی و مذهبی بلوچ متوقف شود.

4- آزادی بیان ، اندیشه و آزادی مذهب تأمین شود.

5- تجمعات مسالمت آمیز مردم مورد حمله قرار نگیرند. 6- مطبوعات آزاد و سانسور برچیده شود.

7- آزادی فعالیت فعالین زن که برای حقوق برابر زن و مرد کار میکنند .

8- آزادی مبادله اطلاعات و توقف فیلتر کردن سایتهای اینترنتی.

9- برای محکوم نمودن جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بدلیل نقض گسترده حقوق بشر ملّت بلوچ و دیگر ملّتها و اقوام ساکن ایران چون تُرک، تُرکمن، کُرد، عرب، لُر و دیگر اقوام اقدام گردد.

حزب مردم بلوچستان شاخه آلمان

17 نوامبر کلن- آلمان

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا