منازل کپری روستائیان کمب در چابهار بدستور فرمانده نیروی انتظامی به اتش کشیده شدند.+ تصاویر

متنفذین و علمای منطقه نسبت به ظلم و اجحافی که در حق بومیان بلوچ در این منطقه گشته سکوت اختیار نموده و هیچ گونه اعتراضی در جهت حمایت و دادخواهی این مظلومان صورت نگرفته است.
منازل کپری روستائیان کمب مراد آباد در چابهار بدستور فرمانده نیروی انتظامی رژیم به اتش کشیده شدند.
بگزارش عدالت نیوز منازل کپری روستائیان کُمب در حاشیه شهر چابهار بدستور فرمانده نیروی انتظامی رژیم به آتش کشیده شدند،پس از تخریب منازل مردم روستایی و غصب زمینهایشان توسط نیروهای رژیم بسیاری از مردم بلوچ اقدام به ساختن کپر بر روی خرابه های منازل خویش نموده بودند که دیشب در حالی که مردم در سایبانهای کپری خویش خوابیده بودند بدون حکم و هشدار قبلی همانگونه که منازلشان را بوسیله چندین دستگاه لودر و با اسکورت نظامی تخریب نموده بودند ،کپرهای این روستائیان را به آتش کشیدند.
غصب زمینهای روستائیان بلوچ در حاشیه شهر چابهار که از ارزش ملکی بالایی برخوردار هستند سالهاست توسط غیر بومیان و نیروهای دولتی غصب و منازل بسیاری از این مردم فقیر آوار شده است ،روستای کمب جمعیتی بالای سی هزار نفر دارد و عمدتا از مردم فقیر هستند که در پنج کیلومتری شهر چابهار سالهاست سکونت دارند و بیش از بیست سال است که این زمینها ثبت و سند شده و کد روستایی و امتیاز آب و برق دارند.اما بعلت اینکه در بهترین موقعیت چابهار قرار دارند و از ارزش ملکی و تجاری بالایی برخوردار هستند توسط غیربومیان و نیروهای رژیم منازل بومیان تخریب و زمینهایشان غصب شده و کسی پاسخگوی این جنایات نیست.
متنفذین و علمای منطقه نسبت به ظلم و اجحافی که در حق بومیان بلوچ در این منطقه گشته سکوت اختیار نموده و هیچ گونه اعتراضی در جهت حمایت و دادخواهی این مظلومان صورت نگرفته است.
غصب زمینهای بومیان و اجبار به ترک منطقه بومی یکی از سیاستهای فاشیستی رژیم در جهت بر هم زدن ترکیب جمعیتی شهرهای بلوچستان می باشد.
دوشنبه، 18 مرداد ماه 1395

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا