گزارش ویدئویی: ریشه درگیری های بلوچستان در کجاست؟ / عبدالستار دوشوکی

بیگانگان است یا به دلایل دورنی و نحوه برخورد حکومت با مردم و عدم اعتماد بین مردم و حکومت؟

آیا ریشه بنیادین درگیری های مرگبار بین انصار الفرقان و یا جیش العدل با سپاه و نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در دخالت بیگانگان است یا به دلایل دورنی و نحوه برخورد حکومت با مردم و عدم اعتماد بین مردم و حکومت؟

Publisher: hd

Source: ایمیل دریافتی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا