گزارش کنفرانس حزب مردم بلوچستان

کنفرانس حزب مردم بلوچستان به تاریخ اول و دوم ماه ژوئن سال دوهزار و هیجده با حضور اعضای شورای مرکزی و مشاورین حزب در استکهلم – سوئد برگزار گردید.

ابتدا به پاس احترام شهدای بلوچستان یک دقیقه سکوت برگزار گردید.

طبق دستور کار یک نفر رئیس و دو نفر منشی برای اداره جلسه کنفرانس وثبت نظرات انتخاب گردیدند.

رئیس جلسه به اعضای شرکت کننده خوش آمد گفتند و کار کنفرانس را رسماً اعلام نمودند.

طبق دستورکار:

ـــ آقای ناصر بلیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان گزارش و بیلان فعالیت های انجام گرفته در سطح ملی و بین المللی را برای شرکت کنندگان عرضه نمودند.

ـــ کمیته های مختلف حزب عملکرد و فعالیت کمیته مربوط به خود را گزارش نمودند.

شرکت کنندگان کنفرانس موارد زیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند و تصمیمات لازم برای بهبود کار و رفع نواقص گرفته شد.

۱- اعضای حزب، وضعیت سیاسی بلوچستان، ایران و مسائل مربوط به ایران را در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قراردادند. فعل و انفعالات تأثیرگذار در ارتباط به وضعیت سیاسی بلوچستان را بررسی نموده و مواضع حزب را تعیین نمودند.

۲- شرکت کنندگان کنفرانس چشم انداز فعالیت های حزب را به بحث گذاشتند و سیاست حزب را در مورد سطح همکاری با تشکلات مختلف اپوزیسیون وشخصیت های سیاسی فعال را تعیین نمودند.

۳- تغییرات لازم در ساختار تشکیلاتی، کمیته های کاری و آیین نامه های تشکیلاتی جهت تبیین اصول را، جهت پیشبرد اهداف استراتژیک به مورد اجرا در آمد.

۴- سازماندهی فعالیت های حقوق بشری و نحوه همکاری با نهادهای حقوق بشری داخلی فعال و نهادهای حقوق بشری بین المللی مشخص گردیدند.

۵- حزب موظف گردید برای پیشبرد رسانه های حزبی جهت تأمین ملزومات لازم اقدام نماید.

۶- تعیین سیاست های حزب و بررسی چگونگی راه های برقراری ارتباط با تشکیلات و افراد سیاسی بلوچ مشخص گردید.

مصوبات و آئین نامه های تشکیلاتی و کمیته ای به صورت مستند توسط کمیته انتشارات حزب مردم تهیه و طی گزارشات درونی حزب، برای اعضای شورای مرکزی، کمیته ها و شاخه های مختلف حزب ارسال می شود.

کنفرانس حزب مردم بلوچستان با پیش بینی راه حلهای سیاسی آینده بلوچستان عصر روز شنبه دوم ماه ژوئن با موفقیت به کار خود پایان داد.

حزب مردم بلوچستان

ژوئن ۲۰۱۸

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا