بانُک کریمه بلۆچئے ترپۆکێن استار اندێم بوت

بلۆچستانئے استمانئے گل

بانُک کریمه بلۆچئے ترپۆکێن استار اندێم بوت

کریمه بلۆچئے اناگتێن بێران بئیگ په بلۆچ راج و دنیائے انسانی هکّ و اۆبالانی جهدکاران مزنێن تاوانے.
بانُک کریمه بلۆچ رۆدراتکی بلۆچستانئے جهدکارے ات که وتی یکّجّێن جهدانی سئوبا په بی اس او آزاتئے سربراهیا گچێن کنگ بوتگ‌اَت.
آ، 2016آ، بی‌بی‌سیئے لَڑا چه دنیائے یکسد اسر هلّۆکێن جنێنان یکّے زانگ و پجّارێنگ بوتگ‌اَت.

بانک کریمها وهدے وتی ملکا جاور نگێگ دیستگ‌اَت په وتی ساهئے رکّێنگا کانادایا شتگ‌اَت و اۆدا مئیار بوتگ‌اَت.

گوَشگَ بیت که آییئے بێرانیئے سئوب کۆش بوت. اگن چش ببیت گڑا اے هبر پێشَ داریت که بێرهمیا هدّ و سیمسر نێست؛ بل تُرے ملک کانادا بیت که دنیائے اێمن‌ترێن ملکانی شمارا انت.

بلۆچستانئے استمانئے گل آ بانُکئے کهۆل و هاندانئے کرّا وتی مزنێن دلپدردیا پێشَ کنت و چه کانادائے سرکارا لۆٹیت که اے بارئوا دردوارێن پٹّ و پۆلے بکنت تانکه آییئے مرکئے سئوب په سجّهێنان سهرا و پدّر ببیت.

بلۆچستانئے استمانئے گل
دسمبر 2020

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا