بررسی وضعيت بلوچستان اشغالی در جلسه علنی پارلمان نروژ

روز چهارشنبه چهارم ژوئن وضعيـت اسفنـاک بلوچستـان اشغالی در جلسـه عمومی پارلمان نروژ مطرح شد. در اين جلسه که با حضور نمايندگان کليه احزاب سياسی، تنی چند از فعالين حقوق بشر و خبرنگاران وابسته به رسانه های نروژی برگزار شد وزيرامور خارجه نروژ آقای « ويـدار هلگسـن » نيز جهت پاسخگويی به سؤالات نمايندگان پارلمان حضور داشت.

بررسی وضعيت بلوچستان اشغالی در جلسه علنی پارلمان نروژ

روز چهارشنبه چهارم ژوئن وضعيـت اسفنـاک بلوچستـان اشغالی در جلسـه عمومی پارلمان نروژ مطرح شد. در اين جلسه که با حضور نمايندگان کليه احزاب سياسی، تنی چند از فعالين حقوق بشر و خبرنگاران وابسته به رسانه های نروژی برگزار شد وزيرامور خارجه نروژ آقای « ويـدار هلگسـن » نيز جهت پاسخگويی به سؤالات نمايندگان پارلمان حضور داشت.

آقای «سوين رونالد هانسن» عضو کميته رياست پارلمان و عضو کميته امور خارجه پارلمان سخنرانی خود را به بلوچستان، نقض گستره حقوق بشـر و شرح وضعيت مردم بلوچ اختصاص داده بود. وی با استناد به گزارشات کميسيون حقوق بشر آسيا ازکشف چهار گور دسته جمعی در منطقه خضـدار و يک گور دسته جمعی در اطراف زاهدان و نقض همه جانبه حقوق بشر از جانب حکومتهای ايران و پاکستان سخن گفت. وی در ادامه سخنانش از وزيرامور خارجه نروژ پرسيد وزارتخانه شما در رابطه با وضعيت بلوچستان و حقوق بشر در آن سامان چه فعاليتهايی داشته است؟
وزير خارجه نروژ آقای « ويـدار هلگسـن » به سوال آقای هانسن چنين پاسخ داد:
وزارت امورخارجه نروژ وضعيت حقوق بشر را دربلوچستان دنبال می کند. در مورد وضعيت بلوچستان در ايران گزارش رسيده است که مقامات ايرانی جوانان بلوچ را دسته دسته اعدام می کنند. بعنوان مثال در ماه اکتبر سال گذشته ساعاتی پس از يک درگيری مسلحانه بين شورشيان بلوچ و پليس ايران، ۱۶ تن از زندانيان سياسی بلوچ اعـدام شدند. اعدام شدگان هيچ ربطی به درگيری مسلحانه نداشتند و مقامات قضايی ايران رسما اعلام کردند که اعدام زندانيان بلوچ به قصد انتقام گيری از شورشيان بلوچ بوده است. کشف گورهای دسته جمعی در بلوچستان نمونه ديگری از نقض حقوق بشر در آنجاست. گزارشات رسيده از وضعيت بلوچها در ايران و پاکستان فوق العاده نگران کننده است. همکاريهای نزديک وزارت خارجه و سفارتخانه نروژدر اسلام آباد با سازمانهای حقوق بشـری و سازمان ملل متحد برای بهبود وضيت حقوق بشر در بلوچستان در حال گسترش است.

هزاران جوان بلوچ که در ايران و پاکستان دستگير شده اند همچنان مفقودالاثر هستند . از شواهد و قراين پيداست که کشتار مردم بيگناه در بلوچستان ادامه داشته و دولت شيعی تهران در صدد است تا بلوچستان را بسوی يک جنگ مذهبی سوق دهد زيرا که مردم بلوچ سنی هستند.

پس از سخنان وزير امورخارجه نروژ آقای روالد هانسن نماينده پرسشگر مجلس به سخنانش چنين پايان داد: ضمن تشکر از وزير خارجه لازم به تاکيد است که ملت بلوچ صاحب تاريخی سرزمين خويش است . پس از جنگ جهانی اول و دوم رويدادهای منطقه به نفع آنان نبوده است. بلوچها علاوه بر از دست دادن اداره سرزمين خويش از نظراقتصادی،

فرهنگی و مذهبی نيز تحت فشار هستند. نقض گسترده حقوق بشر در بلوچستان بر زندگی مردم تاثير مخرب بر جای گذاشته است. بنظر من با افزايش فشار بر دولتهای ايران و پاکستان به آنان فهمانده شود که مسئوليت نقض حقوق بشر در بلوچستان برعهده آنان است و بايد در مورد کشتار و سرکوب مردم بلوچ به جامعه جهانی پاسخگو باشنــد.

 

انجمن دفاع از حقوق بشر بلوچستان ـ نروژ

پنجـم ژوئـن ۲۰۱۴

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا