بلوچستان در کام قاچاق و قاچاق فروشان وابسته به رژیم، بلوچ در محنت بیکاری و فقر مطلق! / ح د سدیچ

ای بلوچ تو بدان و ایمان داشته باش، در کنار “نگاه و بینش متفاوت تو نسبت به رژیم بلوچ ستیز” آن چیزی که رژیم را بیشتر از این هم میترساند و این نظام از آن وحشت دارد “مقاومت و ایستادگی و مقابله تو با سیاست های ضدمردمی و تبعیض آمیز و .بیدادگری های این نظام در بلوچستان” است.
موضوع “دخیل بودن کارکنان دولت و مواجب بگیران نظام در کارهای غیرقانونی قاچاق و قاچاق فروشی” و یا همکاری آنها با “قاچاقچیان و قاچاق فروشان” در بلوچستان، که هر از چندی مسئولین دولتی در اظهارات خودشان (سخنان مرتضی مدنی مدیر کل تعزیرات حکومتی) به آن اشاره میکنند، ضریب “آسیب پذیر بودن راههای قانونی امرار معاش مردم بلوچ” را بالا برده است.
مقوله دخیل بودن کارکنان دولت و مواجب بگیران نظام در کار “قاچاق و قاچاق فروشی” و در کنار این، دیگر مواردی همچو بیدادگری های سیاسی، مذهبی، فرهنگی و تبعیض های اقتصادی مستمر رژیم علیه مردمان بلوچ در بلوچستان، موجب گشته اند “بیکاری” و “فقر مطلق” در این استان “بیداد” کند.
به گفته آقای پشنگ ریگی نماینده شهرستان خاش و توابع در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، 70 درصد مردم استان سیستان و بلوچستان در “فقر مطلق” زندگی می کنند.(***)

در حالیکه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در بلوچستان در پوشش مبارزه با “قاچاقچیان و قاچاق فروشان” هر روز یک تا چند نفر بلوچ بیگناه (اکثر جوانان) را، که بسیاری از آنان افراد تحصیلکرده و اما به دلیل تبعیضات دولتی حاکم در امر “گزینش و استخدام” (1) موفق نمیشوند یک جای کار و فرصت شغلی پیدا کنند و ناچار می شوند برای تامین معاش روزانه خود و خانواده، به کارهای کاذبی چون خرید و فروش 100 -200 لیتر بنزین و یا گازوئیل روی میآورند را، در پشت فرمان اتومبیل هایشان در سطح استان به گلوله می بندند و به اتهام “قاچاقچی و قاچاق فروش (حاملان چند 100 لیتر گازوئیل و بنزین!!!) به قتل می رسانند. (2)+ (3)+
(4).

 

اما {آنچه} که “قانون اساسی” همین حکومت آنرا قانون “مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان و قاچاق فروشان” مینامد، در حاشیه های امنیتی همین “قانون” اساسی (در واقع در ایران خامنه ای خودش قانون اساسی زنده و متحرک و اما بسیار پر هزینه نظام هست) بسیاری از همین گماشتگان و کارمندان اجرائی، اطلاعاتی و سیاسی مواجب بگیران رژیم در استان، که “کشته شدن جوانان بلوچ بدست نیروهای نظامی و انتظامی” را، به اتهام حمل و یا خرید و فروش صد یا دویست لیتر بنزین “برخورد قانونی با قاچاقچیان و قاچاق فروشان” مینامند.

خودشان با سوءاستفاده از جایگاه شغلی، اداری، مذهبی و سیاسی خویش، در پوشش “اعتقاد ظاهری و وانمودی” به ولایت مطلقه فقیه، به کار قاچاق و قاچاق فروشی (به اعتراف مرتضی مدنی مدیر کل تعزیرات حکومتی) در حاشیه های امنیتی در سطح استان مشغول هستند. (5)

این قاچاقچیان و قاچاق فروشان دولتی و یا تامین کنندگان حاشیه امن برای افراد این پیشه (تبهکاران اقتصادی) محفل پهن کرده در سیستان و بلوچستان، بدون تردید پیش “برادران قاچاقچی” (مقامات بلندپایه سپاه پاسداران و بسیجی ها، اطلاعاتی ها و امنیتی ها، آخوندهای دولتی به همراه طایفه و قوم و خویشان سببی، نوحه سرایان و روضه خوانان و مواجب بگیران اداری ذوب شده و حلقه بگوش ولایت فقیه) در مرکز کشور شناخته شده هستند.
ادامه مطلب را در آدرس سایت ذکر شده ذیل مرور نمائید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا